Sim- och motionssalarmband för specialgrupper

Simarmband för specialgrupper

avgiften är 35 €/år.

Simarmbandet är i kraft ett år från den dagen då man löst ut det, varefter det kan laddas på nytt. Armbandet berättidar till besök i alla simhallar i Esbo stad. Armbandet inhandlas från simhallarnas kassor. 

Simarmband för specialgrupper beviljade av simhallarna:

Simhallarnas kassor beviljar simarmband för specialgrupper mot 

 • EU:s Funktionshinderkort
 • Synskadekort
 • FPA-kort enligt följande kriterier
  • Astma, Kod 203 i FPA- kortet
  • Diabetes, Kod 103 i FPA- kortet
  • Epilepsi (diagnos G40), Kod 111 i FPA- kortet
  • Multippel sklerosis (diagnos G35), Kod 109 eller 303 i FPA- kortet
  • Parkinsons sjukdom, Kod 110 i FPA- kortet
  • Psykiatriska sjukdomar, Kod 112 eller 188 i FPA- kortet
  • Reuma, Kod 202 i FPA- kortet
  • Kranskärlssjukdomar, Kod 206 i FPA- kortet
  • Synskada, Synskadekort
    

Simarmband för specialgrupper beviljade av idrottstjänsterna:

 • Läkarintyg (kopia eller epikriser) gällande ovannämnda diagnos skickas till idrottstjänsterna.
 • Idrottstjänsterna meddelar när kortet är klart att lösas ut från valfri simhall. Identitetsbevis bör uppvisas vid köp av kortet.
 • De kriterier för kortet som idrottstjänsterna godkänner är i kraft fem år. De erforderliga medicinska utlåtandena skickas till idrottstjänsterna vart fem år.
 • Simhallarnas kassor beviljar inte simkort för specialgrupper på grund av medicinska utlåtande.
 • Ansökningsblanketter fås från simhallarnas kassor eller man kan printa ut blanketten: Ansökan om sim- och motionssalarmband för specialgrupper (pdf, 4 Kt)

  Ansökan skickas till adressen:
  Esbo idrottstjänster/simarmband för specialgrupper
  PB 34, 02070 ESBO STAD

Simarmband för specialgrupper beviljade av idrottstjänsterna på grund av medicinska utlåtande:

 • ADHD (diagnos F90 eller F82), Läkarintyg
 • CP-skada (diagnos G80), Läkarintyg
 • Dysfasi (diagnos F80.1 eller F80.2), Läkarintyg
 • Dystoni, Läkarintyg
 • Transplantationspatienter, Läkarintyg
 • Framskridande sjukdomar i centrala nervsystemet (diagnos G10-G13), Läkarintyg
 • Fibromyalgi, Läkarintyg
 • Invalider, med minst 50% invaliditetsgrad eller invaliditetsklass på minst 11, Läkarintyg
 • Utvecklingsstörda, Läkarintyg eller utlåtande från omsorgen för utvecklingsstörda
 • Muskelsjukdomar(diagnos G70-G73), Läkarintyg
 • Höft- eller käprotes, Läkarintyg
 • Multipel sklerosis (diagnos G35), Läkarintyg
 • Följdsjukdomar av polion,Läkarintyg
 • Psykiatriska sjukdomar, Pensionsbeslut (B-utlåtande) av psykiska skäl*
 • Sjuklig fetma BMI 40+ (genom Motionsrådgivning)
 • Hjärtbarn, Läkarintyg
 • Cancer (diagnos högst 10 år), Läkarintyg
 • Sömnapnea, Läkarintyg
 • Handikappade barn, Läkarintyg
  * Bör årligen uppvisa ett ikraftvarande intyg för att kortet skall beviljas på nytt

Till simarmbandet för specialgrupper är det vid behov möjligt att infoga en assistentbeteckning, som ger en vuxen assistent gratis inträde till simhallen. Assistenten hjälper till i omklädningsrummet och i tvättrummet samt i övrigt under hela träningen. Följande handikapp berättigar till assistant:

 • Utvecklingsstörning
 • CP-skada
 • Synskada 
 • Epilepsi 
 • Dysfasi
 • ADHD
 • Barn under 10 år som är berättigade att få simarmbandet för specialgrupper. Om barnet är t.ex. 8 år, beviljas assistent för två år framåt.
 • Övriga handikapp som förutsätter assistenthjälp

Assistentbeteckningen

Assistentbeteckningen kan beviljas direkt av samband med köp av armbandet från simhallens kassa mot FPA-kort med kod 111 eller mot uppvisande av synskadekort. I övriga falla ansöks assistentbeteckningen i simarmbandsansökan från idrottstjänsterna.

Badvän

Vuxen badvän till en badare med säsongarmband för specialgrupper eller för seniorer med Sportarmbandet 68+ får använda simhallen utan avgift. Badvännen kan till exempel vara ett fullvuxet barn, en släkting eller en bekant. Badvännen kan delta också då badaren ledsagas av en officiell assistent. Förmånen gäller inte ledd verksamhet i simhallen och inte gymmet.

Motionssalarmband för specialgrupper

Avgifter: 
12€ / 1 månad
45 € / 6 månader
80€ / 12 månader

Motionssalarmbandet för specialgrupper är i kraft i stadens alla motionssalar under de tider som är reserverade för fri träning. I de motionssalar som finns i simhallarna bör man även betala simhallsavgiften. Åldersgränsen är 15 år.

 • Motionssalarmbandet för specialgrupper kan lösas ut direkt från Esbo servicepunkter eller simhallens kassa mot EU:s Funktionshinderkort, synskadekort eller mot uppvisande av FPA-kort med någon av nedanstående koder.
 • I övriga fall görs ansökan om motionssalarmbandet för specialgrupper från idrottstjänsterna.
 • Ansökningsblanketter fås från simhallarnas kassor eller man kan printa ut blanketten: Ansökan om sim- och motionssalarmband för specialgrupper (pdf, 4 Kt)

  Ansökan som innehåller en kopia av läkarintyg eller övriga medicinska utlåtanden angående nedanstående grupper skickas till addressen:

  Esbo idrottstjänster/ Motionssalarmband för specialgrupper
  PB 34, 02070 ESBO STAD

Motionssalarmbandet för specialgrupper beviljas enligt följande kriterier:

 • Diabetes, Kod 103 i FPA-kortet
 • Epilepsi (diagnos G40), Kod 111 i FPA-kortet eller läkarintyg
 • Psykiatriska sjukdom, Kod 112 eller 188 i FPA-kortet eller pensionsbeslut (B-utlåtande) av psykiska skäl*
 • Multipel sklerosis (diagnos G35) Kod 109 eller 303 i FPA-kortet eller läkarintyg
 • Synskada, synskadekort
 • Parkinsons sjukdom, Kod 110  i FPA- kortet eller läkarintyg
 • Reuma, kod 202 i FPA-kortet
 • Fibromyalgi, läkarintyg
 • CP- skada (diagnos G80), läkarintyg
 • Dystoni, läkarintyg
 • Framskridande sjukdomar i centrala nervsystemet (G10-G13), läkarintyg
 • Invalider, med minst 50 % invaliditetsgrad eller invaliditetsklass minst 11, läkarintyg
 • Utvecklingsstörda, läkarintyg eller utlåtande från omsorgen för utvecklingsstörda
 • Muskelsjukdomar (diagnos G70-G73), läkarintyg
 • Sjuklig fetma BMI 40+ (genom Motionsrådgivning)
  * Bör årligen uppvisa ett ikraftvarande intyg för att armbandet skall beviljas på nytt

Utvecklingsstörda, CP-skadade, synskadade och epileptiker beviljas ett motionssalarmband, som ger en vuxen assistent gratis inträde till konditionssalen. Assistenten hjälper armbandets innehavare i omklädningsrummet och i tvättrummet samt i övrigt under hela träningen. Assistentarmbandet kan efter övervägande beviljas också för personer med övriga handikapp eller sjukdomar som förutsätter assistenthjälp.

Närståendevårdarna har fritt inträde till simhallar och motionssalar

Närståendevårdar som Esbo stad beviljar stöd för närståendevård har fritt inträde till simhallar och motionssalar. Lönespecifikation bör visas.