Webbkonsert: Känslor

Dirigenten Anja Bihlmaier besöker igen i Tapiola Sinfonietta. Solist i Zimmermanns virtuosa oboekonsert är Juliana Koch, stämledare för oboe i Londons symfoniorkester. Konserten avslutas med Brahms ymnigt romantiska sista symfoni.

Webbkonsert pä Tapiola Sinfoniettas YouTube kanal på fredagen 22. januari kl. 19.

Program:

Bernd Alois Zimmermann: Konsert för oboe och liten orkester
I Hommage à Strawinsky
II Rhapsodie
III Finale

Johannes Brahms: Siymfoni nr 4 e-moll op. 98
Allegro non troppo
Andante moderato
Allegro giocoso
Allegro energico e passionato

Konserten slutar ca. kl. 20.

Förändringar är möjliga. Vi rekommenderar att kontrollera aktuell information om konserter på webbadressen https://www.tapiolasinfonietta.fi/sv/konserter/