För lärare och fostrare

Kulturaktörer i Esbo erbjuder mångsidig kultur av god kvalitet för småbarn och skolelever. Barnen kan ta del av kulturutbudet under dagvårds- och skoldagen. Det finns både avgiftsbelagda föreställningar, guidningar och verkstäder och mycket gratis program för barn och unga.