IhmeFilmi

IhmeFilmi presenterar inhemska och internationella filmklassiker för ungdomar. Serien riktar sig till niondeklassister, gymnasister och elever i yrkesläroanstalter.

Ungdomarna kan se föreställningar också under fritiden. Det är fritt inträde till föreställningarna.

IhmeFilmi är ett nationellt projekt för filmfostran som verkar på fler än 30 orter runt om i Finland. IhmeFilmi försöker dra sitt strå till stacken för att öka kunskapen om filmhistoria och väcka intresset för filmer.

Filmerna kan ses i samband med många olika läroämnen, bland annat bildkonst, modersmål och litteratur. Dessutom passar de mycket bra också på lektioner i till exempel historia, samhällslära och psykologi. Vi hoppas att många besökargrupper ser hela IhmeFilmis serie. Klasserna kan också välja helheter med några filmer eller se enstaka filmföreställningar.

Ytterligare information:
Auli Jaatinen auli.jaatinen@espoo.fi eller tfn 050 535 6119