Kultur- och motionsstigen KULPS

Kultur- och motionsstigen KULPS är Esbos plan för kultur- och motionfostran. Den ger elever i förskolan och grundskolan möjlighet att under skoldagen få ta del av avgiftsfria kultur-och motionsaktiviteter utformade i enlighet med läroplanen. 

KULPS består av tre olika stigar: kulturstigen, biblioteksstigen och motionsstigen. Målet är att alla elever ska få ta del av varje stig minst en gång per läsår. 
För lärare och pedagoger erbjuder i sin tur KULPS möjligheten att ta del av nya och mångsidiga lärmiljöer som stöder läroplanen. 
Kulturstigens innehåll på svenska finns samlat på webbplatsen för kulturpedagogik .  Genom att på sidan istället välja språk finska får ni upp ett större utbud på Kulturstigen.
Biblioteksstigen innehåll hittar ni på Biblioteksstigens huvudsida och utförligare information om det aktuella utbudet finns på bibiliotekets sida för skolsamarbeten
Motionsstigens innehåll finns istället här på esbo.fi/kulps- sidan och nås via rubriken Motionsstigen i sidobalken.  

Skolornas KULPS-lärare får också under året information om utbudet via KULPS-nyhetsbrev (på finska ca 4 ggr/ år) och andra utskick med aktuella nyheter (på svenska och finska). Varje höst och vår skickas även en sammanfattning av KULPS-utbudet på svenska ut till skolornas KULPS-lärare. 

KULPS förverkligas som ett samarbete mellan den finska utbildningen, svenska bildningstjänster, kulturenheten och idrottstjänsterna i Esbo.

Bra att veta är att skolgrupper numera reser gratis i HRT:s kollektivtrafik på vardagar mellan kl. 9.00-15.00. Mer information finns på HRT:s sida (på finska)