Kultur- och motionsstigen för grundskoleelever

Kultur- och motionsstigen KULPS är Esbos kultur-och motionssatsning som ger elever i grundskolan möjlighet att under skoldagen få ta del av avgiftsfria kultur-och motionsaktiviteter utformade i enlighet med läroplanen. 

KULPS består av tre olika stigar: kulturstigen, biblioteksstigen och motionsstigen och målet är att alla elever får chansen att  få ta del av varje stig minst en gång per läsår. 
För lärare erbjuder i sin tur KULPS möjligheten att ta del av nya och mångsidiga lärmiljöer som stödjer läroplanen. 

Kulturstigens innehåll på svenska finns samlat på webbplatsen för kulturpedagogik .  Genom att på sidan istället välja finska som språk får ni upp hela kulturstigens innehåll. 
Biblioteksstigen innehåll hittar ni på samma ställe, Biblioteksstigens huvudsida (på finska)
Motionsstigens innehåll finns istället på www.esbo.fi/kulps under rubriken Motionsstigen

Skolornas KULPS-lärare får också under året information om utbudet via KULPS-nyhetsbrev (på finska 4 ggr/ år) och andra utskick med aktuella nyheter (på svenska och finska)

KULPS förverkligas som ett samarbete mellan den finska utbildningen, svenska bildningstjänster, kulturenheten och idrottstjänsterna i Esbo.

Bra att veta är att skolgrupper numera reser gratis i HRT:s kollektivtrafik på vardagar mellan kl. 9.00-15.00. Mer information finns på HRT:s sida (på finska)