Kultur- och motionsstigen för grundskoleelever

Kultur- och motionsstigen KULPS är Esbos kultur-och motionssatsning som erbjuder elever i grundskolan att under skoldagen få ta del av avgiftsfria kultur-och motionsaktiviteter utformade i enlighet med läroplanen. 

KULPS består av tre olika stigar: kulturstigen, biblioteksstigen och motionsstigen och målet är att alla elever får möjlighet att ta del av varje stig minst en gång per läsår. 
För lärare erbjuder i sin tur KULPS möjligheten att ta del av nya och mångsidiga lärmiljöer som stödjer läroplanen. 

Kulturstigens innehåll på svenska finns samlat på webbplatsen för kulturpedagogik . Genom att där istället välja språk finska får ni upp hela kulturstigens innehåll. 
Biblioteksstigen innehåll finns på samma ställe, Biblioteksstigens huvudsida (på finska)
Motionsstigens innehåll hittar du här på esbo.fi/kulps under underubriken Motionsstigen

Skolornas KULPS-lärare får också under året information om utbudet via KULPS-nyhetsbrevet (på finska 4 ggr/ år) och andra utskick med aktuella nyheter (på svenska och finska)

KULPS förverkligas som ett samarbete mellan den finska utbildningen, svenska bildningstjänster, kulturenheten och idrottstjänsterna i Esbo.

Bra att veta är att skolgrupper numera reser gratis i HRT:s kollektivtrafik på vardagar mellan kl. 9.00-15.00. Mer information finns på HSL:s sida (på finska)