Kultur- och motionsstigen för grundskoleelever

Kultur- och motionsstigen KULPS är Esbos kultur-och motionssatsning som erbjuder elever i grundskolan att under skoldagen få ta del av avgiftsfria kultur-och motionsaktiviteter utformade i enlighet med läroplanen. 

KULPS består av tre olika stigar: kulturstigen, biblioteksstigen och motionsstigen och målet är att alla elever får möjlighet att ta del av varje stig minst en gång per läsår. 
För lärare erbjuder i sin tur KULPS möjligheten att ta del av nya och mångsidiga lärmiljöer som stödjer läroplanen. 

Kultur- och biblioteksstigens innehåll finns på webbplatsen för kulturpedagogik och motionsstigens innehåll hittar du här på esbo.fi under rubriken Motionsstigen. 

KULPS förverkligas som ett samarbete mellan den finska utbildningen, svenska bildningstjänster, kulturenheten och idrottstjänsterna i Esbo.