Biblioteksstigen


Biblioteksstigen bjuder på läsinspiration och bokprat. Eleverna får bekanta sig med litteratur, prova på informationssökning, delta i författarbesök och skapa själv i bibliotekets verkstäder. På biblioteket kan och vill vi berätta våra egna och förstå andras berättelser. Ett biblioteksbesök med den egna läraren är något som man bär med sig länge.

Esbo stadsbibliotek ordnar författarbesök och workshopar i samarbete med Läscentrum. Läs mera om Läscentrums KULPS!-utbud.

På Biblioteksstigens sida på webbplatsen för kulturpedagogik kan vem som helst bekanta sig med det aktuella utbudet inom biblioteksstigen KULPS. Bibliotekts utbud för skolor finns också på webbsidan skolsamarbete på svenska i Esbo. Från och med hösten 2020 är förskolan en del av KULPS och bibliotekstigens utbud för förskolan finns på webbsidan daghems- och förskolesamarbete på svenska i Esbo.

Kirjankansileikki