Biblioteksstigen

På biblioteksstigen bekantar sig eleverna med metoder för att söka information, upplever intressanta författarbesök och deltar i verkstäder för allt från att skapa ordkonst till att göra en boktrailer. I biblioteket ökar förmågan att berätta sin egen och förstå en annan människas historia. Biblioteksbesöken tillsammans med läraren har betydelse på lång sikt.

Utöver Esbo stadsbiblioteks verksamhetsställen producerar också Läscentrum innehåll för biblioteksstigen.  Läscentrum ordnar författarträffar och det aktuella utbudet hittar du på Läscentrums KULPS-sida.

webbplatsen för kulturpedagogik kan vem som helst bekanta sig med det aktuella utbudet inom biblioteksstigen KULPS.

Verkstad i Sello biblioteket