Biblioteksstigen

På biblioteksstigen får elever bekanta sig med olika metoder för att söka information, uppleva intressanta författarbesök eller delta i verkstäder i allt från att skapa ordkonst till att göra en egen boktrailer. På biblioteket växer förmågan att berätta sin egen historia och förstå andras.  Betydelsen av att få besöka biblioteket tillsammans med den egna läraren är något som man bär med sig länge. 

Utöver Esbo stadsbiblioteks verksamhetsställen producerar även Läscentrum innehåll för biblioteksstigen.  Läscentrum ordnar författarträffar och det aktuella utbudet hittar du på Läscentrums KULPS-sida.

webbplatsen för kulturpedagogik kan vem som helst bekanta sig med det aktuella utbudet inom biblioteksstigen KULPS.

Verkstad i Sello biblioteket