Kulturstigen

Med på KULPS-kulturstig finns innehåll skapat av ett 30-tal tjänsteproducenter från Esbo eller som är verksamma i Esbo (se listan nedan). Här finns bland annat museum, teatrar, kulturhus och professionella aktörer verksamma inom den grundläggande konstundervisningen. Till kulturstigen hör, utöver själva besöket, för- och/eller efterhandsuppgifter eller ledda verkstäder eller liknande i samband med föreställningar som kopplar samman föreställningen med skolarbetet. 

Kulturstigen har två typer av objekt:

  • En gång per läsår-objekt varifrån gruppen kan välja ett avgiftsfritt besök per läsår. Bland besöksmålen finns exempelvis föreställningar, filmer, konserter och verkstäder.
  • Så ofta du vill-objekt varifrån gruppen avgiftsfritt kan välja ett eller fler besöksmål per läsår, ingen begränsning på antal. Bland besöksmålen finns exempelvis guidningar av utställningar, filmer och festivaler.

Det står alltid angett i beskrivningen av kulturstigen utbud vilken av de två kategorierna de tillhör.

webbplatsen för kulturpedagogik kan vem som helst bekanta sig närmare med kulturstigens aktuella utbud.

Kulturstigens tjänsteproducenter 2019–2020