Kulturstigen

På KULPS-kulturstig finns innehåll utformat av ett 30-tal olika tjänsteproducenter från Esbo eller som är verksamma i Esbo (se hela listan här nedanför). Här finns bland annat museum, teatrar, kulturhus och professionella aktörer  verksamma inom den grundläggande konstundervisningen. Till kulturstigen hör, utöver själva besöket, även för- och/eller efterhandsuppgifter som man gör i klassrummet eller t.ex. ledda verkstäder i samband med den  föreställning man ser som kopplar samman föreställningen med skolarbetet. 

Kulturstigens innehåll är uppdelat i två olika kategorier:

  • En gång per läsår: Härifrån kan gruppen/klassen välja ett avgiftsfritt besök per läsår. Här finns till exempel teater- och dansföreställningar, filmer, konserter och verkstäder.
  • Så ofta du vill: Härifrån kan gruppen/klassen avgiftsfritt välja ett eller fler besöksmål per läsår. Det finns inga begränsningar på antal. Bland besöksmålen finns till exempel museiguidningar, filmer, konserter och festivaler.

Det står alltid angett i beskrivningen av utbudet på Kulturstigen vilken av de två kategorierna den aktiviteten tillhör.

webbplatsen för kulturpedagogik kan vem som helst bekanta sig närmare med kulturstigens aktuella utbud.

Kulturstigens tjänsteproducenter 2019–2020