Kulturstigen

På KULPS-kulturstig finns innehåll skapat av ett 30-tal olika tjänsteproducenter från Esbo eller som är verksamma i Esbo (se hela listan här nedanför). Här finns bland annat museum, teatrar, kulturhus och professionella aktörer verksamma inom den grundläggande konstundervisningen. Till ett besök på kulturstigen hör även för- och/eller efterhandsuppgifter som man gör tillsammans i klassrummet. Andra sådana kan vara till exempel ledda verkstäder i samband med den föreställning man ser som kopplar ihop föreställningen med skolarbetet. 

Kulturstigens innehåll är uppdelat i två olika kategorier:

  • En gång per läsår: Härifrån kan gruppen eller klassen välja ett avgiftsfritt besök per läsår. Här ingår till exempel teater- och dansföreställningar, filmvisningar, konserter och verkstäder.
  • Så ofta du vill: Härifrån kan gruppen eller klassen avgiftsfritt välja ett eller fler besöksmål per läsår. Det finns inga begränsningar på antal besök. Här ingår till exempel olika museiguidningar, filmvisningar, konserter och festivaler.

Det står alltid angett i beskrivningen av utbudet på Kulturstigen vilken av de två kategorierna besöket tillhör.

webbplatsen för kulturpedagogik kan vem som helst bekanta sig närmare med det aktuella utbudet på kulturstigen. 

Kulturstigens tjänsteproducenter 2019–2020