Kulturstigen

Längs kulturstigen KULPS! besöker vi museer, konserter, biografer och scenkonstföreställningar eller skapar själva drama, musik, bildkonst, arkitektur och mycket mer i verkstäder.

Från 1.8.2017 har kulturstigen två typer av objekt

  • Bland objekten En gång per läsår kan gruppen välja ett gratis besök per läsår. Bland besöksmålen kan gruppen t.ex. välja föreställningar, filmer, konserter och verkstäder.
  • Objekten Så ofta du vill kan gruppen använda gratis flera gånger per läsår, utan begränsning.

Bland besöksmålen kan gruppen t.ex. välja guidningar på utställningar, filmer och festivaler. Vid program som ingår i kulturstigen KULPS! står det vilken av de två kategorierna de hör till.

webbplatsen för kulturpedagogik kan vem som helst bekanta sig med det aktuella utbudet inom kulturstigen KULPS!

Med kulturproducenterna ingås avtal alltid för ett läsår i taget.

Barn i en konsert i Esbo kulturcentrum

Tjänsteproducenter inom kulturstigen 2018–2019