Kulturstigen

På KULPS-kulturstig finns innehåll utformat av ett 30-tal olika tjänsteproducenter från Esbo eller som är verksamma i Esbo (se hela listan här nedanför). Här finns bland annat museum, teatrar, kulturhus och professionella aktörer  verksamma inom den grundläggande konstundervisningen. Till kulturstigen hör, utöver själva besöket, även för- och/eller efterhandsuppgifter som man gör i klassrummet eller t.ex. ledda verkstäder i samband med  föreställning man ser som kopplar samman föreställningen med skolarbetet. 

Kulturstigens innehåll är uppdelat i två olika kategorier:

  • En gång per läsår: Härifrån kan gruppen/klassen välja ett avgiftsfritt besök per läsår. Här ingår till exempel teater- och dansföreställningar, filmvisningar, konserter och verkstäder.
  • Så ofta du vill: Härifrån kan gruppen/klassen avgiftsfritt välja ett eller fler besöksmål per läsår. Det finns inga begränsningar på antal besök. Här ingår till exempel olika museiguidningar, filmvisningar, konserter och festivaler.

Det står alltid angett i beskrivningen av utbudet på Kulturstigen vilken av de två kategorierna aktiviteten tillhör.

webbplatsen för kulturpedagogik kan vem som helst bekanta sig närmare med det aktuella utbudet på kulturstigen. 

Kulturstigens tjänsteproducenter 2019–2020