Konsttestarna

Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden ger tre årskullar åttondeklassister, alltså cirka 180 000 ungdomar med handledare, chansen att besöka två på förhand överenskomna kulturevenemang, som till exempel opera, teater, konserter, konstutställningar och så vidare.

Projektet koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Det tvåspråkiga projektet ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum.

Ett av kulturbesöken görs i det egna landskapet eller närområdet, vid det andra besöket reser man till Helsingfors eller någon annan del av Finland. Fonderna betalar konsttestarnas resor och inträdesbiljetter.

Konsttestarnas egna recensioner börjar publiceras på webben hösten 2017 och materialet är genast tillgängligt för alla intresserade.

Projektet genomförs läsåren 2017–2020. 

Mer information www.konsttestarna.fi