Kulturspaning

Konsten knackar på, kulturen kikar in

Med orsak av den rådande corona-epidemin ställs resterande del av den inplanerade Kulturspaningsverksamheten för våren 2020 in.

Kulturspaning utgör en del av småbarnspedagogiken och förverkligas tillsammans med kulturaktörer.
Kulturspaningen har två delar: Barnens spaning och pedagogernas spaning.
I barnens spaning besöks daghemmet av professionella konst- och kulturaktörer som tar med sig föreställningar, verkstäder eller leder aktiviteter som är utformade för barn. Vissa daghem får istället ta emot ett materialpaket, utformat av kulturaktörer, som reser runt bland daghemmen. En annan viktig del i Kulturspaning är arbetet med barnen före och efter besöken. I pedagogernas spaningar utbildar i sin tur kulturaktören personalen i att utnyttja konstartens möjligheter i det egna arbetet inom småbarnspedagogiken.

Målet med Kulturspaning är att bidra till ett mer systematiskt samarbete mellan småbarnspedagogiken och kulturen och ett ömsesidigt lärande av varandra. En högkvalitativ konstnärlig och pedagogisk verksamhet är i linje med målen i planen för småbarnspedagogik. Kulturspaning bidrar även till att öka barnens delaktighet i och lika rätt till att få uppleva och skapa konst och kultur.

Under det första läsåret omfattas alla Esbos 166 finsk- och svenskspråkiga kommunala daghem av Kulturspaning. Minst en barngrupp vid varje daghem får ta del av en verkstad, en föreställning eller ett materialpaket. Dessutom ordnas det spaning för pedagogerna i alla daghem.

Stadens finskspråkiga daghem är indelade geografiskt i sju områden med var sitt eget tema som ändras årligen. De svenskspråkiga daghemmen, oavsett geografisk placering, utgör det åttonde området och har eget tema som även det ändras årligen. Under läsåret 2019−2020 producerar sammanlagt 25 konst- och kulturaktörer innehåll för Kulturspaning.
 

Förfrågningar

Sanja Honkanen Skoog, specialsakkunnig, Svenska Bildningstjänster
sanja.honkanenskoog@espoo.fi eller tfn 040-5072156

Kaisa Koskela, servicekoordinator, resultatenheten för kultur
kaisa.k.koskela@espoo.fi eller tfn 040 19 08 254

Jaana Särmälä, sakkunnig inom småbarnspedagogik, finsk småbarnspedagogik
jaana.sarmala@espoo.fi eller tfn 050 59 13 421