Studio Ilmiö

Har du en skapande kurs?

Utställningscentret WeeGees Studio Ilmiö är en bas vid besöken och en verkstad som förskolor, grundskolor samt gymnasier och andra läroanstalter på andra stadiet i Esbo kan använda gratis. Studion stöder ett brett lärande i skolorna.

Det intressanta rummet passar bra till exempel för en fenomenbaserad temavecka eller en utflyktsdag. WeeGee inrymmer fyra museer och strax utanför dörren ligger trädgårdsstadens arkitektur och idrottsparkens tjänster. Möjligheterna är oändliga.

Studio Ilmiö