Kultur för alla

KULPS! – kultur- och motionsstigen

KULPS! – kultur- och motionsstigen lotsar grundskoleeleverna i Esbo till hemstadens kultur- och idrottsutbud samt bibliotekstjänster. KULPS! är en gratis del av undervisningen för skolklasser inom den grundläggande utbildningen och ett redskap för kultur- och idrottsfostran. 

Kaikukortti

Målet med verksamheten med Kaikukortti är att förbättra allas möjligheter att njuta av konst och kultur oberoende av ekonomisk ställning. Med kortet Kaikukortti kan du i Esbo besöka festivaler, konserter, teatrar eller museer avgiftsfritt.

Kulturkedjan

Kulturkedjan förmedlar konst- och kulturupplevelser till äldre och till personalen i vårdhem, servicehus och servicecenter.

Kulturrådgivning

Vid kommer kulturaktörer och bibliotek i Esbo till rådgivningens väntrum för att presentera sin verksamhet och bjuda in familjer till att delta i gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser. 

Kulturmedborgare

Esbos kulturaktörer uppmärksammar de Esbobor som fått finskt medborgarskap år 2018 och 2019 med mångsidiga kulturförmåner. Förmånsperioden räcker från mars 2020 till slutet av augusti 2020. När och hur länge förmånerna gäller varierar, men största delen gäller våren 2020.