Kultur för alla

KULPS! – kultur- och motionsstigen

KULPS! – kultur- och motionsstigen lotsar grundskoleeleverna i Esbo till hemstadens kultur- och idrottsutbud samt bibliotekstjänster. KULPS! är en gratis del av undervisningen för skolklasser inom den grundläggande utbildningen och ett redskap för kultur- och idrottsfostran. 

Kaikukortti

Målet med verksamheten med Kaikukortti är att förbättra allas möjligheter att njuta av konst och kultur oberoende av ekonomisk ställning. Med kortet Kaikukortti kan du i Esbo besöka festivaler, konserter, teatrar eller museer avgiftsfritt.

Kulturkedjan

Kulturkedjan förmedlar konst- och kulturupplevelser till äldre och till personalen i vårdhem, servicehus och servicecenter.

Kulturrådgivning

Vid kulturrådgivning kommer kulturaktörer och bibliotek i Esbo till rådgivningens väntrum för att presentera sin verksamhet och bjuda in familjer till att delta i gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser. 

För seniorer

Kultur gör gott för människor i alla åldrar. Den smakar bäst upplevd i andras sällskap. Kulturtjänster för seniorer