Kultur för alla

KULPS! – kultur- och motionsstigen

KULPS! – kultur- och motionsstigen lotsar grundskoleeleverna i Esbo till hemstadens kultur- och idrottsutbud samt bibliotekstjänster. KULPS! är en gratis del av undervisningen för skolklasser inom den grundläggande utbildningen och ett redskap för kultur- och idrottsfostran. 

Kaikukortti

Målet med verksamheten med Kaikukortti är att förbättra allas möjligheter att njuta av konst och kultur oberoende av ekonomisk ställning. Med kortet Kaikukortti kan du i Esbo besöka festivaler, konserter, teatrar eller museer avgiftsfritt.

Kulturkedjan

Kulturkedjan förmedlar konst- och kulturupplevelser till äldre och till personalen i vårdhem, servicehus och servicecenter.

Kulturrådgivning

Vid kulturrådgivning kommer kulturaktörer och bibliotek i Esbo till rådgivningens väntrum för att presentera sin verksamhet och bjuda in familjer till att delta i gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser. 

För seniorer

Kultur gör gott för människor i alla åldrar. Den smakar bäst upplevd i andras sällskap. Kulturtjänster för seniorer

Kulturförmån för nya medborgare

Esbos kulturaktörer uppmärksammar de Esbobor som fått finskt medborgarskap år 2017 med mångsidiga kulturförmåner. Förmånsperioden räcker från september 2018 till slutet av augusti 2019. När och hur länge förmånerna gäller varierar, men största delen gäller hösten 2018.