Kaikukortti

Är du intresserad av kultur?

Kultur är för alla, men alla har inte råd att köpa biljetter till exempel till museer, teatrar eller konserter. För att råda bot på det har vi tagit i bruk kortet Kaikukortti.

Vad är kortet Kaikukortti?

Med kortet kan du få gratis inträdesbiljetter till exempel till festivaler, teatrar eller konserter.Du kan också använda kortet för att delta i kurser vid medborgarinstitutet.Kortet är personligt och det kostar ingenting. Kortet är i kraft ett år i taget.

Vem kan få kortet Kaikukortti?

Du kan få kortet om

  • du är klient hos en social- och hälsovårdsenhet som deltar i Kaikukortti-verksamheten och du inte har råd att köpa inträdesbiljetter
  • du är minst 16 år.

Så här skaffar du kortet

  • Hämta ditt kort hos en av de social- och hälsovårdsenheter som nämns i bilagan. Be ditt kort av personalen.
  • För att få kortet behöver du inte redogöra för dina inkomster.

Var kan jag använda kortet?

Med kortet Kaikukortti kan du skaffa biljetter till många kulturobjekt i Esbo, till exempel museer, teatrar, festivaler och konserter. Sammanlagt 30 kulturobjekt och största delen av deras utbud är med i Kaikukorttinätverket. Med kortet kan du också delta i största delen av de kurser som Espoon työväenopisto och Esbo Arbis ordnar. Kulturobjekten som medverkar meddelar på sina webbplatser till vilka evenemang du kan få biljetter med kortet. Du kan också ringa kulturobjektet och fråga vad som ingår då du har kortet.

Med kortet kan du utöver Kaikukorttiutbudet i Esbo också skaffa biljetter till kulturevenemang på andra orter (gäller inte Nyslott). Du kan bekanta dig närmare med kulturutbudet på andra orter på webbplatsen Kultur för alla på adressen www.kulttuuriakaikille.fi/se.php.  

Med Kaikukortti får du också biljetter till Finlands Nationalgalleris tre museum i Helsingfors (konstmuseet Ateneum, Kiasma och konstmuseet Sinebrychoff).

Så skaffar du en inträdesbiljett eller kursplats med kortet Kaikukortti

Med Kaikukortti skaffar du inträdesbiljetten från kulturobjektets egen biljettförsäljning. Visa upp ditt kort och meddela numret på kortet när du skaffar biljetten. Du kan inte skaffa biljetter i webbutiken med kortet Kaikukortti.

Kom ihåg att du måste betala en serviceavgift om du köper biljetten via en kommersiell biljettförmedlare som Lippupiste, trots att själva biljetten är avgiftsfri. Du kan oftast också få en biljett direkt från kulturobjektet. Då tillkommer ingen serviceavgift.

Om du vill delta i työväenopistos eller Arbis kurser ska du anmäla dig på förhand på vanligt sätt och dessutom meddela numret på ditt kort per telefon till institutets kansli. Antalet biljetter och kurser du kan få med kortet kan vara begränsat.

Ta med dig ditt kort

Ta med dig ditt kort då du går till kulturevenemanget eller kursen. Personalen kan be att få se ditt kort.

Biljetter också för barn

Om du har barn under 16 år i familjen kan du med kortet skaffa biljetter också till dem då ni går tillsammans på ett evenemang. Som mor- eller farförälder kan du också skaffa gratis biljetter till dina barnbarn då ni går tillsammans på ett evenemang. Barnen kan delta i kurser för familjer vid Työväenopisto och Arbis tillsammans med dig.

Kaikukortti för organisationer

Olika social- och hälsovårdsenheter som delar ut kortet Kaikukortti har själva ett kort till sitt förfogande. En anställd kan med kortet för organisation skaffa en gratisbiljett till sig själv genom att ordna ett smågruppsbesök för en eller flera kunder som har kortet. Dessutom kan de anställda använda kortet för organisationer för att skaffa gratisbiljett åt sig själv och sina klienter under 16 år som är i en svår ekonomisk situation genom att ordna smågruppsbesök för dem.

Kaikukortti för organisationer kan inte användas till kursutbudet vid Espoon työväenopisto och Esbo Arbis.

Kulturupplevelser tillsammans

Är du intresserad av att delta i ett evenemang tillsammans med en smågrupp eller på tu man hand med en anställd? Fråga då en anställd vid en organisation som delar ut kortet Kaikukortti om hen vill göra dig sällskap på evenemanget.

Kaikukortti är riksomfattande

Målet med Kaikukortti-verksamheten är att göra det lättare för personer i en svår ekonomisk situation att njuta av konst och kultur. Kaikukortti är i bruk på flera orter i Finland. Du kan använda ditt kort för hela landets Kaikukorttiutbud. Du kan bekanta dig med Kaikukorttiutbudet närmare på adressen kaikukortti.fi.

Utställningscentret WeeGee.