Kulturkedjan

Kulturkedjan förmedlar konst- och kulturupplevelser till boende och personal i vårdhem, servicehus och servicecenter.

Evenemangen kan vara mindre konserter, dans- och teaterföreställningar, dikt- och litteraturstunder, dans till toner av dansmusik och verkstäder. Via Kulturkedjan kan konst- och kulturaktörer, både etablerade och amatörer samt barn, unga och vuxna volontärer skapa inspirerande kulturmöten och kulturupplevelser över generationsgränser. Verksamheten koordineras av Esbos Resultatenheten för kultur.

Samarbete utan gränser

Verksamhetsmodellen baserar sig på ett smidigt, långvarigt och förtroendefullt samarbete. Kulturkedjan har som mål att jämlikt erbjuda konst och kulturupplevelser till alla kulturinvånare som bor på vårdhem och servicehus.

Nätverket av samarbetsparter är stort och varje år målet att knyta nya aktörer till nätverket. Om du som konstnär eller konstaktör är intresserad av verksamheten och önskar erbjuda program eller verksamhet till Kulturkedjan kan du fylla i blanketten nedan eller kontakta kontaktpersonerna, se uppgifter nedan. I blanketten finns postadress.

Ansökningsblankett (Word)
Ansökningsblankett (PDF)