Kulturkedjan

Som en följd av den rådande coronavirussituation är Kulturkedjan på paus hösten 2020. Verksamheten fortsätter år 2021.

Kulturkedjan förmedlar konst- och kulturupplevelser till boende och personal i vårdhem, servicehem och servicecentraler.

Evenemangen kan vara allt från mindre konserter, dans- och teaterföreställningar och poesi- och litteraturstunder till dans till toner av dansmusik och olika verkstäder. Via Kulturkedjan kan såväl professionella konst- och kulturaktörer som konstutövande barn, unga och vuxna erbjuda inspirerande kulturmöten och kulturupplevelser över generationsgränser. Verksamheten koordineras av Esbos Resultatenhet för kultur.

Samarbete över gränser

Verksamhetsmodellen baserar sig på ett smidigt, långvarigt och förtroendefullt samarbete. Kulturkedjan strävar efter att på ett jämlikt sätt erbjuda konst och kulturupplevelser till alla stadens invånare som bor på vårdhem och servicehus.

Nätverket av samarbetspartners är stort och vi strävar efter att varje år knyta nya aktörer till nätverket.
Om du som konstutövare eller konst- eller kulturaktör är intresserad av verksamheten och skulle vilja erbjuda program eller verksamhet till Kulturkedjan kan du ta kontakt per e-post: kulttuuriketju@espoo.fi.