Kulturmedborgare

Programmet Kulturmedborgare 2020 har avslutats. Eventuell fortsättning av programmet kommer att meddelas senare på denna webbplats.

Säsongen för programmet Kulturmedborgare 2018–2019 för Esbobor som fått finskt medborgarskap ägde rum från den 1 september till den 31 december 2020.

På grund av situationen med coronapandemin ändrades programmet med kort varsel. 

Enligt samordningsgruppens riktlinjer är alla Esbo stads kulturhus och stadsmuseet stängda 30.11. – 31.12.2020. Programmet Kulturmedborgare avbröts också under den perioden. 

Se försenade fördelar och programmet under Alla förmåner.

De som har rätt till förmånen, kulturmedborgarna, fick förmånskortet och koden i sin brevlåda i början av september. Kortet och koden behövs när du bokar eller löser in en förmån. Se därför till att ha kvar dem under hela säsongen. Kortet och koden är personliga.

Facebook-gruppen är inte längre aktiv. Välkommen att följa KulttuuriEspoos Facebook-sida!

kulttuurikansalainen

Bekanta dig med medverkande aktörer under säsongen 2020:
 

Dansteater Glims & Gloms

Esbo kulturcentrum 

Esbo stadsmuseum: KAMUGlims Gårdsmuseum, Villa Museet Villa Rulludd, Lagstads Skolmuseum

Esbo Stadsteater

Gallen-Kallela Museet

Tapiola Sinfonietta

Tapiolakören

Teater Taimine

Utställningscentret WeeGeeEMMA – Esbo moderna konstmuseumKAMUFinlands leksaksmuseum HevosenkenkäFinlands urmuseum

Vindängen

VocalEspoo