Kulturmedborgare

Säsongen för programmet Kulturmedborgare 2018–2019 för Esbobor som fått finskt medborgarskap pågår från den 1 september till den 31 december 2020.

På grund av situationen med coronapandemin kan programmet ändras med kort varsel. Det är bra att kontrollera den aktuella informationen på den här webbplatsen och på kulturobjektets egen webbplats.

Enligt samordningsgruppens riktlinjer är alla Esbo stads kulturhus och stadsmuseet stängda 30.11. – 31.12.2020. Programmet Kulturmedborgare kommer också att avbrytas under den perioden. 

Se fördelarna och programmet under Alla förmåner.

De som har rätt till förmånen, kulturmedborgarna, fick förmånskortet och koden i sin brevlåda i början av september. Kortet och koden behövs när du bokar eller löser in en förmån. Se därför till att ha kvar dem under hela säsongen. Kortet och koden är personliga.

Dela dina erfarenheter på sociala medier #kulttuurikansalainen #kulttuuriespoo.

Anslut dig till Facebook-gruppen som också är avsedd för nya medborgare 2018-2019 i Esbo. Som kulturmedborgare kan du läsa om nya förmåner på finska och dela med dig kulturella erfarenheter.

kulttuurikansalainen

Bekanta dig med medverkande aktörer under säsongen 2020:
 

Dansteater Glims & Gloms

Esbo kulturcentrum 

Esbo stadsmuseum: KAMUGlims Gårdsmuseum, Villa Museet Villa Rulludd, Lagstads Skolmuseum

Esbo Stadsteater

Gallen-Kallela Museet

Tapiola Sinfonietta

Tapiolakören

Teater Taimine

Utställningscentret WeeGeeEMMA – Esbo moderna konstmuseumKAMUFinlands leksaksmuseum HevosenkenkäFinlands urmuseum

Vindängen

VocalEspoo