Kulturrådgivning

Som en följd av den rådande coronavirussituation är kulturrådgivningen på paus hösten 2020.

Inom kulturrådgivningen kommer kulturaktörer och bibliotek i Esbo till rådgivningens väntrum för att presentera sin verksamhet och bjuda in familjer till att delta i gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser. Kulturrådgivningen strävar efter att uppmuntrar familjer att ta del av kultur och konst, att skapa och uppleva samt få nya intryck och ny energi i vardagen. På Kulturrådgivningen får också familjer tips på olika aktiviteter och evenemang som den egna hemstaden har att erbjuda.