Kulturspaningens teman och aktörer under läsåret 2019−2020

Svenskspråkiga kommunala daghem i Esbo

Svensk småbarnspedagogik: Skapande verksamhet

konstverkstäder, dramaverkstäder, dansverkstäder, ambulerande paket med tema konst eller kulturhistoria.

EMMA Esbo moderna konstmuseum emmamuseum.fi
Gaia Mazzola www.crescerearte.com
Heini Tuoresmäki heinituoresmaki.com
Helinä Rautavaaras museet helinamuseo.fi
Sanna Breilin
Seriecentralen www.sarjakuvakeskus.fi
Unga teatern www.ungateatern.fi
 

Finskspråkiga kommunala daghem i Esbo

Esbo centrum – södra: Ordkonst och animation 

Ordkonstverkstäder, animationsverkstäder, ambulerande animationspaket

Espoo Ciné-festivalen www.espoocine.fi
Esbo stadsbibliotek www.espoo.fi/kirjasto
Centralen för mediefostran Metka www.mediametka.fi
Seriecentralen www.sarjakuvakeskus.fi
Vanda ordkonstskola www.sanataidekoulu.fi

Esbo centrum – norra: Musik och den egna miljön 

Konserter, arkitekturverkstäder, konstverkstäder, ambulerande instrumentpaket

Annukka Mikkola Annukka Mikkola 
Centralen for mediefostran Metka www.mediametka.fi
Lasten taidelaboratorio www.lastentaidelaboratorio.fi
Finlands Folkmusikförbund www.kansanmusiikkiliitto.fi
Tapiola Sinfonietta www.tapiolasinfonietta.fi 
 

Alberga – östra: Konst och sinnen 

Ljudverkstäder, sinnesrum, färg-laboratorie-verkstäder, konstverkstäder, ambulerande nutidskonstpaket

EMMA Esbo moderna konstmuseum emmamuseum.fi
Gaia Mazzola www.crescerearte.com
Hupsansaa www.hupsansaa.com
Centralen for mediefostran Metka www.mediametka.fi
Lasten taidelaboratorio www.lastentaidelaboratorio.fi


Alberga – västra: Musik och egna historier 

Filmverkstäder, dramaverkstäder, serieverkstäder, ambulerande instrumentpaket

Centralen for mediefostran Metka www.mediametka.fi
Sanna Breilin
Finlands Folkmusikförbund www.kansanmusiikkiliitto.fi
Seriecentralen www.sarjakuvakeskus.fi


Esboviken: Teaterlek och naturen 

Teaterföreställningar, dramaverkstäder, maskverkstäder, konstverkstäder

Annukka Mikkola Annukka Mikkola 
ESKO Espoon esittävän taiteen koulu www.esko.fi
Helinä Rautavaaras museum helinamuseo.fi
Teatteri Ilmi Ö www.teatteri-ilmio.fi


Mattby–Olars: Kulturhistoria och äventyrskonst 

Äventyrskonstverkstäder, ambulerande materialpaket med tema kulturhistoria

Esbo stadsmuseum www.espoonkaupunginmuseo.fi
Gallen-Kallelamuseet www.gallen-kallela.fi
Seikkailutaidekoulu seikkailutaidekoulu.com
 

Hagalund: Dans, cirkus och ljuskonst 

Teaterföreställningar, dansverkstäder, cirkusverkstäder, ljuskonstverkstäder

ESKO Espoon esittävän taiteen koulu www.esko.fi
Heini Tuoresmäki heinituoresmaki.com
Pablo Alvarez/Marino Clown
Dansteatern Glims & Gloms www.glimsgloms.com
Valopaja www.valopaja.com


Om du vill erbjuda dina tjänster till Kulturspaning, kontakta servicekoordinator Kaisa Koskela:
kaisa.k.koskela@espoo.fi
tfn 040 190 8254