Barnkulturcentret Aurora

Kulturupplevelser för hela familjen

Barnkulturcentret Aurora ligger i Träskända och är ett kulturcentrum för barn och barnfamiljer. Här ordnas bland annat konstutställningar, förmiddagsverksamhet, arbetsverkstäder för hela familjen, barnteater, konserter och mycket annat! I Aurora är vi måna om barnens egna lekar, kreativitet och att göra saker tillsammans. I verkstäderna och klubbarna deltar professionella vuxna, till exempel konstnärer och konstlärare. Verksamheten sker på båda inhemska språken och vissa utställningar och verkstäder kan du delta i oberoende av vilket språk du talar.

Auroras webbplats finns på adressen www.lastenkulttuurikeskusaurora.fi

Aurora är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland.