Tapiolasalen

Tapiolasalen är en konsertsal med parkett och läktare som rymmer 773/696 personer. Salens avancerade teknik och yrkeskunniga personal garanterar lyckade kulturevenemang. Salen gör sig väl även för konferenser och fester. Salen är utrustad med fasta ljud- och ljusanläggningar.
 

Tekniska uppgifter

Salongen
21-28 platser per rad
stora salongen 773 platser: 589 på parketten, 180 på läktaren, 4 platser för rullstol
lilla salongen 690 platser  (de 4 första raderna ur bruk)

Scenen
bredd 15,65 m
djup: stora scenen 16,90 m (264,50 m2) / lilla scenen 12,57 m (196,70 m2)
höjd: bakre trussen 8 m 50 cm,  främre trussen 10 m

Ljudsystem
AVID S6L 32D

PA-System
Meyer Sound Mèlodie

Ljusbord
GrandMA 2 Full-Size

Dimrar
106 st. Compulite/Strand EC21

Golvlyftar 3 st.
djup 240 cm
de två bakre lyftarna (nr 2 och 3) +200 cm
den främre lyften (nr 3) +100 cm

Körplanslyftar (i golvlyftarna) 3 st.
bredd 850 cm
djup 120 cm
lyfthöjd +50 cm

Sjunkande planlyft
djup 500 cm
3 delar, sänker sig -260 cm

Molnridå 1 st.

Kättingtelfer 2 st.
belastning 500 kg

Punktlyftar 7 st.
belastning 300 kg

Täckningslyftar 1 st.
belastning 100 kg

Ridåns ljustruss 1 st.
belastning 300 kg

Horisontlyft 1 st.
belastning 300 kg

Horisontljustruss
belastning 300 kg

Ljustrussar 2 st.
Verlinda-kättingtelfer 1000 kg, 4 st.
längd för fyrkantstruss 12 m, 2 st.
belastning 70 kg/meter

Dörrar till bakscenen
bredd 716 cm
höjd 600 cm

Tapiolasalens lastningsdörrar
bredd 280 cm
höjd 300 cm