Utställningsrummet

Golvytan för utställningsrummet i två plan är 155 m2. Utrymmet vid huvudentrén lämpar sig
särskilt för konstutställningar, men också för annan utställningsverksamhet såsom för ett
festivalkontor i samband med evenemang.


Se virtualpresentation av utställningsrummet:
1 våningen  
läktaren  

Uthyrningen av lokalen avgörs på basis av fritt formulerade ansökningar två gånger om året,
en gång för vårsäsongen och en gång för höstsäsongen. Ansökningar för våren och sommaren
ska lämnas in senast 15.9 och för hösten senast 15.3.

Hyran för utställningar som arrangeras i utställningsrummet är 70 euro/dygn.

Ansökningar som gäller uthyrning av utställningsrummet lämnas in med eventuella bilagor
och arbetsprov till adressen:


Esbo kulturcentrum
Produktionschef (vikarie) Krista Ruusunen
PB 3263
02070 ESBO STAD

eller per e-post under adressen: krista.ruusunen@espoo.fi

Bland de inkomna ansökningarna väljer juryn de utställningar eller evenemang som lämpar sig
bäst för lokalen.