Utställningsrummet

Golvytan för utställningsrummet i två plan är 155 m2. Utrymmet vid huvudentrén lämpar sig
särskilt för konstutställningar, men också för annan utställningsverksamhet såsom för ett
festivalkontor i samband med evenemang.


Se virtualpresentation av utställningsrummet:
1 våningen  
läktaren  
 

Ansökningar som gäller uthyrning av utställningsrummet lämnas in med eventuella bilagor
och arbetsprov per e-post under adressen: krista.ruusunen@espoo.fi.

Bland de inkomna ansökningarna väljer juryn de utställningar eller evenemang som lämpar sig
bäst för lokalen.