Andra enheter i kulturcentret

Andra enheter i Esbo kulturcentrum:

Hagalunds bibliotek

Tapiola Sinfonietta

Esbo musikinstitut EMO är den största och äldsta konstläroanstalten i Esbo som erbjuder mångsidig och högklassig undervisning enligt den fördjupade kursen i musik inom grundläggande konstundervisning. Esbo musikinstitut är en privat konstläroanstalt som underhålls av en garantiförening och som får statsstöd och Esbo stads verksamhetsunderstöd. Musikinstitutets centrala verksamhetsställe ligger i Esbo kulturcentrum.

Information om Esbo musikinstituts konserter finns i Musikinstitutets konsertkalender.