Historia och arkitektur

På fullmäktiges festplenum 1.1.1972, då Esbo blev stad, beslutade man om byggandet av
Esbo kulturcentrum. Den första lokalplanen var färdig 1974, arkitekttävlingen utlystes 1979
och dess resultat offentligggjordes 1980. Cirka 60 bidrag deltog i tävlingen, varav arkitekt
Arto Sipinens förslag Kuunsilta (Månbron) valdes till vinnare. Byggarbetet inledde 1986;
grundstenen murades på Sibelius födelsedag den 8 december. Kulturcentret blev färdigt
i januari 1989. Huset är byggt på en tomt som donerats av Asuntosäätiö invid Hagalunds
centralbassäng på den plats där professor Aarne Ervi hade planerat ett teaterhus 1954 i
sin centrumplan för Hagalund.

Kulturcentret blev ett så kallat allaktivitetshus med en konsertsal (Tapiolasalen), en teatersal
(Louhisalen) och ett utställningsrum samt Hagalunds bibliotek, Esbo musikinstitut, Hagalunds
samservicekontor och lokaler för Esbo arbetarinstituts Hagalundavdelning. Kulturcentret är
stadens första stora kulturinvestering; byggnadskostnaderna uppgick till cirka 130 miljoner
mark och upphandlingen av möbler och apparaturer till kring 15 miljoner mark.

Arto Sipinen jobbade på Alvar Aaltos kontor i slutet av 50-talet och "Månbron" för vidare arvet
efter Aaltos monumentalbyggnader. Byggnadens "rygg" vetter mot Kulturplatsen och "famnen"
öppnar sig mot centralbassängen. Huset har sin vita färg gemensamt med de andra
byggnaderna i Hagalunds centrum och det står i proportion till centrumtornets stora
byggnadsmassa. Den högre delen av byggnaden rymmer offentliga utrymmen – salar,
hjälputrymmen, utställningsrummet och foajéer – och i den lägre, södra flygeln finns biblioteket,
musikinstitutet, arbetarinstitutet samt kulturcentrets och stadsorkesterns administrativa lokaler.

Ytterväggarna är av vit kvartssand, travertinplattor och glas. Interiören består av björk, travertin och
mosaikbetong. Byggnadsplaneringen av foajéerna är unik i världen: de bärande pelarna står
utanför huset och är fästa i byggnaden med balkar. Foajéernas fönsterglas är i tre skikt. Från den
tredje våningens paviljong för månbeskådning, där den fjärde pelaren fattas, är det 14 meter från
nedre ytan ner till marken (pelarens totala längd är 21 m). Byggnadens bruttoareal är 12 900 m2
och volym 68 700 m3.


Arto Sipinen (1936-2017)
De senaste årtiondena har arkitekt Arto Sipinen placerat sig i över 40 arkitekttävlingar, av vilka
han vunnit närmare 20. Första pris har han oftast fått i arkitekttävlingar för offentliga byggnader.
Sipinens bidrag belönades i arkitekttävlingen Helsingfors centrum 1986. Förverkligade arbeten
är bl.a. tillbyggnaden på Jyväskylä universitetsområde, Imatras stadshus, Imatras kulturcentrum,
S:t Michels konsert- och kongresshus Mikaeli, vuxenutbildningscentret och huvudbiblioteket i
Lahtis samt kultur- och kongresscentret Kuusamotalo.
Arto Sipinen har beviljats hederstiteln professor.