Personalen

e-post enligt modellen: fornamn.efternamn(at)espoo.fi


Kontoret

Tero Kaakkunen.

Tero Kaakkunen
produktionschef
tfn 050 494 6788

JaakkoTeittinen.

Jaakko Teittinen
kulturpoducent                   
tfn 040 191 3115

Maija Hietala.

Maija Hietala
kulturproducent
tfn 040 5095 168


Receptionen

 Ira.

Ira
chef för entréhallstjänster
tfn 09 816 57200

Arja.

Arja
kundtjänstrådgivare
tfn 09 816 57200

Jorma.

Jorma
kundtjänstrådgivare
tfn 09 816 57200

Sara.

Sara
kundtjänstrådgivare
tfn 09 816 57200


Teknisk personal

Ari Virtanen.

Ari Virtanen
driftchef
- chef för den tekniska personalen
- planering av teknik vid produktioner
- tekniska anskaffningar
tfn 050 572 6372

Sami Baldauf
teknisk producent
- teknisk konsultering
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 355 7126

Ville Halkonen.

Ville Halkonen
ljus-/ljudmästare
- ljud- och ljusarbeten samt konsultering
- scentekniska arbeten
tfn 043 827 1412

Jaakko Hyvärinen.

Jaakko Hyvärinen
ljudplanerare
- ljudplanering
- tekniskt genomförande av ljudplanering och konsultering
tfn 043 826 6045

Ville Kujala.

Ville Kujala
ljudplanerare
- ljudplanering
- tekniskt genomförande av ljudplanering och konsultering
tfn 043 8258 902

Jysky Kähkönen.

Jysky Kähkönen
produktionsarrangör
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 4289494

Anne Leivo.

Anne Leivo
ljusplanerare
ljusplanering
- tekniskt genomförande av ljusplanering och konsultering
tfn 050 371 6437

Jarkko Lievonen.

Jarkko Lievonen
ljusplanerare
- ljusplanering
- tekniskt genomförande av ljusplanering och konsultering
tfn 046 877 2688

Markku Palmio.

Markku Palmio
scenmästare
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 428 9496

Esa Valkeajärvi.

Esa Valkeajärvi
driftsmästare
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 565 0232

Miika Ärväs.

Miika Ärväs
driftsmästare
- AV-teknik, konsultering och genomförande
- scentekniska arbeten
tfn 050 514 3643


Välkommen, vi betjänar dig!