Personalen

e-post enligt modellen: fornamn.efternamn(at)espoo.fi

KONTORET

Krista Ruusunen Krista Ruusunen
produktionschef (vikarie)
tfn 040 198 1622

JaakkoTeittinen

Jaakko Teittinen
kulturpoducent                   
tfn 040 191 3115

Maija Hietala

Maija Hietala
kulturproducent
tfn 040 5095 168

Hare Kapucu Hare Kapucu
produktionsassistent
tfn 040 552 3206


RECEPTIONEN

100_ArjaMantyla Arja
kundtjänstrådgivare
tfn 09 816 57200
Jorma
kundtjänstrådgivare
tfn 09 816 57200
Juha
kundtjänstrådgivare
tfn 09 816 57200


TEKNISK PERSONAL

Ari Virtanen
driftchef
- chef för den tekniska personalen
- planering av teknik vid produktioner
- tekniska anskaffningar
tfn 050 572 6372
Sami Baldauf
teknisk producent
- teknisk konsultering
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 355 7126
Ville Halkonen
ljus-/ljudmästare
- ljud- och ljusarbeten samt konsultering
- scentekniska arbeten
tfn 043 827 1412
Jaakko Hyvärinen
ljudplanerare
- ljudplanering
- tekniskt genomförande av ljudplanering och konsultering
tfn 043 826 6045
Ville Kujala

Ville Kujala
ljudplanerare
- ljudplanering
- tekniskt genomförande av ljudplanering och konsultering
tfn 043 8258 902

Jysky Kähkönen

Jysky Kähkönen
produktionsarrangör
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 4289494

Anne Leivo
ljusplanerare
- ljusplanering
- tekniskt genomförande av ljusplanering och konsultering
tfn 050 371 6437
Jarkko Lievonen
ljusplanerare
- ljusplanering
- tekniskt genomförande av ljusplanering och konsultering
tfn 046 877 2688
Markku Palmio
scenmästare
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 428 9496
Esa Valkeajärvi
driftsmästare
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 565 0232
Miika Ärväs
driftsmästare
- AV-teknik, konsultering och genomförande
- scentekniska arbeten
tfn 050 514 3643


Välkommen, vi betjänar dig!