Personalen

e-post enligt modellen: fornamn.efternamn(at)espoo.fi

KONTORET

Krista Ruusunen Krista Ruusunen
produktionschef (vikarie)
tfn 040 198 1622

jh

Jaakko Teittinen
marknadsföringsplanerare (vikarie)
tfn 040 191 3115

100_blanko

Marianne Marttila
kulturproducent
tfn 043 825 6722


RECEPTIONEN

Johanna
chef för entréhallstjänster
tfn 09 816 57200
100_ArjaMantyla Arja
entréhallsansvarig
tfn 09 816 57200
Jorma
entréhallsansvarig
tfn 09 816 57200
Juha
entréhallsansvarig
tfn 09 816 57200


TEKNISK PERSONAL

Ari Virtanen
driftchef
- chef för den tekniska personalen
- planering av teknik vid produktioner
- tekniska anskaffningar
tfn 050 572 6372
Sami Baldauf
teknisk producent
- teknisk konsultering
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 355 7126
Ville Halkonen
ljus-/ljudmästare
- ljud- och ljusarbeten samt konsultering
- scentekniska arbeten
tfn 043 827 1412
Jaakko Hyvärinen
ljudplanerare
- ljudplanering
- tekniskt genomförande av ljudplanering och konsultering
tfn 043 826 6045

Ville Kujala
ljudplanerare
- ljudplanering
- tekniskt genomförande av ljudplanering och konsultering
tfn 043 8258 902

Jysky Kähkönen
produktionsarrangör
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 4289494

Anne Leivo
ljusplanerare
- ljusplanering
- tekniskt genomförande av ljusplanering och konsultering
tfn 050 371 6437
Jarkko Lievonen
ljusplanerare
- ljusplanering
- tekniskt genomförande av ljusplanering och konsultering
tfn 046 877 2688
Markku Palmio
scenmästare
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 428 9496
Esa Valkeajärvi
driftsmästare
- scentekniska arbeten
- arrangemang vid produktioner
tfn 050 565 0232
Miika Ärväs
driftsmästare
- AV-teknik, konsultering och genomförande
- scentekniska arbeten
tfn 050 514 3643


Välkommen, vi betjänar dig!