Utställningar

Du kan bekanta dig med utställningarna i utställningsrummet under kulturcentrets öppethållningstider om inte annat anges. Fritt inträde.