Kannusalen

I Kannusalens utrymmen kan du njuta av musik, teater, KannuKinos filmutbud, olika evenemang och mycket annat! De mångsidiga lokalerna finns i Esbo centrum nära järnvägsstationen i ett underjordiskt skyddsrum.

Lokalerna kan hyras av såväl professionella konstutövare som hobbygrupper och kommuninvånare för olika verksamheter och evenemang.

Kannbrosalen renoveras och föreställningarna återupptas hösten 2020.

Kulturhusen i Esbo är stängda till 13.5.2020
Stadens kulturhus tar hänsyn till coronaviruset. Sellosalen, Esbo kulturcentrum, Utställningscentret WeeGee, Karahuset, Barnkulturcentret Aurora och Kannusalen är stängda till 13.5.2020. Evenemangen har inhiberats eller skjutits upp till 31.5.2020. På förhand köpta biljetter kan returneras enligt Lippupistes anvisningar: http://www.lippu.fi/palautus och https://web.lippu.fi/palautus. Mer information finns på kulturhusens egna webbsidor. Vi beklagar allt besvär som situationen leder till.

Lokaluthyrning

Tillgänglighet
Lokalen uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Kannusalen och Nekka ligger i ett skyddsrum dit man kommer längs en ramp. Eftersom rampen är lång och brant rekommenderar vi att de som använder rullstol har med en assistent. Personalen hjälper vid behov, tfn 050 368 7931.  Salen har en induktiv hörslinga. En del av de inhemska filmerna har finsk textning för personer med nedsatt hörsel. Eventuell textning nämns i annonsen om filmen.

Kontakta
Simppu Silaste, driftsmästare, tfn 050 594 2755 (vardagar kl. 9–17). e-post: simppu.silaste@espoo.fi
Vaktmästarna i Kannbrobackens skyddsrum, tfn 050 368 7931.

Kannusalen's webbplats finns på adressen www.kannusali.fi