Kannusalen

I Kannusalens utrymmen kan du njuta av musik, teater, KannuKinos filmutbud, olika evenemang och mycket annat! De mångsidiga lokalerna finns i Esbo centrum nära järnvägsstationen i ett underjordiskt skyddsrum.

Lokalerna kan hyras av såväl professionella konstutövare som hobbygrupper och kommuninvånare för olika verksamheter och evenemang.

Kannbrosalen renoveras och föreställningarna återupptas hösten 2020. Idrottslokalerna är öppna som vanligt.

Lokaluthyrning

Tillgänglighet
Lokalen uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Kannusalen och Nekka ligger i ett skyddsrum dit man kommer längs en ramp. Eftersom rampen är lång och brant rekommenderar vi att de som använder rullstol har med en assistent. Personalen hjälper vid behov, tfn 050 368 7931.  Salen har en induktiv hörslinga. En del av de inhemska filmerna har finsk textning för personer med nedsatt hörsel. Eventuell textning nämns i annonsen om filmen.

Kontakta
Simppu Silaste, driftsmästare, tfn 050 594 2755 (vardagar kl. 9–17). e-post: simppu.silaste@espoo.fi
Vaktmästarna i Kannbrobackens skyddsrum, tfn 050 368 7931.

Kannusalen's webbplats finns på adressen www.kannusali.fi