Kannusali

I Kannusalis lokaler får du njuta av fantastiska musikklubbar, KannuKinos filmer, evenemang för hela familjen och mycket mer, till exempel teaterföreställningar och stand up-kvällar! De mångsidiga lokalerna ligger i Kannbrobackens skyddsrum, en kort promenad från järnvägsstationen i Esbo centrum. Den stigande läktaren har 221 sittplatser. Läktaren kan flyttas och då ryms det 300 åskådare i salen.

Se introduktionsvideo för Kannusali och primärä webbsidor för Kannusali.

Är du intresserad av att samarbeta med oss eller att ordna ett evenemang i Kannusalen? Tveka inte att ta kontakt – vi förverkligar din vision!
Simppu  Silaste, ansvarig producent: 050 594 2755 simppu.silaste@esbo.fi

Mer information om uthyrning av utrymmen i Kannusali.

Offentliga tillställningar i kulturhusen i Esbo ställs in 23.11.2020–13.12.2020

Läs mer.
 

Kannusalis säkerhetsarrangemang på hösten


Publikens, artisternas och våra anställdas hälsa är ytterst viktig för oss. Vi tar hänsyn till de säkerhetsåtgärder den aktuella coronasituationen kräver.
Mer information om säkerhetsarrangemangen i Kannusali.


Tillgänglighet

Lokalen uppfyller inte kraven på tillgänglighet. Kannusali och Nekka ligger i ett skyddsrum dit man kommer längs en ramp. Eftersom rampen är lång och brant rekommenderar vi att de som använder rullstol har med en assistent. Personalen hjälper vid behov, tfn 050 368 7931.  Salen har en induktiv hörslinga. En del av de inhemska filmerna har finsk textning för personer med nedsatt hörsel. Eventuell textning nämns i annonsen om filmen.

Mer information om uthyrning av utrymmen.

Kontakta

Simppu Silaste, driftsmästare, tfn 050 594 2755 (vardagar kl. 9–17). e-post: simppu.silaste@espoo.fi
Vaktmästarna i Kannbrobackens skyddsrum, tfn 050 368 7931.