Kannusalens och Nekkas kontktuppgifter

Kannusalen och Nekka ligger i Esbo centrum nära Esbo station i Kannbrobackens skyddsrum. Användningen förvaltas av stadens evenemang- och kulturtjänster  

Gatuadress: Kannbrogatan 4, Esbo centrum

Postadress: PB 77307, 02070 Esbo stad

Vill du hyra Kannusalen och Nekka? Kontakta: Simppu Silaste, ansvarig producent, tfn 050 594 2755 vardagar kl. 9–17.

KannuKino: Auli Jaatinen, kulturproducent, auli.jaatinen(at)esbo.fi, tfn 050 5356 119, KannuKinos biljettjänst under föreställningsdagarna, tfn 043 8259 307

KannuKinos biljettjänst under föreställningsdagarna, tfn 043 8259 307

Kannusalens personal

Förfrågningar om verksamhet och publikevenemang: kannusali@espoo.fi

Simppu Silaste, ansvarig producent (teknik och uthyrning)
tfn 050 594 2755
simppu.silaste@espoo.fi

Jari Puhakka, produktionsarrangör (ljus och ljud)
tfn 043 826 6117
jari.puhakka@espoo.fi

Auli Jaatinen, kulturproducent (KannuKino, filmverksamhet)
tfn 050 5356 119
auli.jaatinen@espoo.fi

Mette Almay, kulturproducent
tfn 050 3436 772
mette.almay@espoo.fi

Sanna Uuksulainen, kommunikationsspecialist (Kannusalens kommunikation och kontaktperson för evenemangs- och kulturtjänsternas kommunikation)
Tfn 043 826 5267
sanna.uuksulainen@espoo.fi

Eemeli Lehessalo, produktionsteknik
040 357 9980
eemeli.lehessalo@espoo.fi

Vaktmästarna i Kannbrobackens skyddsrum: 050 368 7931

Hittegods: Förfrågningar vardagar, tfn 050 368 7931