Kannusalens och Nekkas kontktuppgifter

Kannusalen och Nekka ligger i Esbo centrum nära Esbo station i Kannbrobackens skyddsrum. Användningen förvaltas av stadens evenemang- och kulturtjänster  

Gatuadress:Kannbrogatan 4, Esbo centrum
Postadress:PB 77307, 02070 Esbo stad

Kannusalens personal

Förfrågningar om verksamhet och publikevenemang: kannusali@espoo.fi

Simppu Silaste, ansvarig producent (teknik och uthyrning)
tfn 050 594 2755 (vardagar kl. 9–17)
simppu.silaste@espoo.fi

Janne Nieminen, vik. produktionschef
Tfn 040 639 4823
janne.nieminen@espoo.fi

Mette Almay, kulturproducent
tfn 050 3436 772
mette.almay@espoo.fi

Sanna Uuksulainen, kommunikationsspecialist
Tfn 043 826 5267
sanna.uuksulainen@espoo.fi

Antti Eronen,driftsmästare
Tfn 050 3075758
antti.eronen@espoo.fi

Jari Puhakka, produktionsarrangör (ljus och ljud)
tfn 043 826 6117
jari.puhakka@espoo.fi

Vaktmästarna i Kannbrobackens skyddsrum: 050 368 7931

Hittegods: Förfrågningar vardagar, tfn 050 368 7931