Karahuset

Fritids- och evenemangsplats i Karabacka

Karahuset är en mångsidig fritids- och evenemangsplats för kultur, konst och hobbyer. I huset finns även ungdomstjänster, ett arbetarinstitut, konstläroanstalter och olika intressesamfund. I Karahuset uppmärksammar vi önskemålen från områdets invånare men också det som intresserar en bredare publik.

I Karahuset ordnas verksamhet och program för alla. Tröskeln är låg i Karahuset; delta, kom och titta och pröva. Kom som du är.

Karahusets webbplats finns på adressen www.karatalo.fi.