Övnings- och föreställningslokaler att hyra

Samfund och privatpersoner kan hyra följande lokaler:

Karahuset: Karasalen och verksamhetslokalerna i Karabacka
Väderbackens musikövningslokaler i Hagalund
Barnkulturcentret Aurora: salen, verksamhetslokalen och mötesrummet i Träskända
Kannusalen och Nekka i Esbo centrum
Vindängensalen i Hagalund

Enstaka föreställnings- och övningsturer kan ansökas året runt. Fråga eller sänd fritt formulerade ansökningar med bilagor:

• Karasalen, Kannusalen och Nekka: tfn 050 594 2755  / simppu.silaste(at)esbo.fi
• Karasalens övningsturer och frågor om verksamheten i huset: tfn 050 566 6485 / timo.taipalo(at)esbo.fi
• Väderbackens musikövningslokaler: tfn 050 566 6485 / timo.taipalo(at)esbo.fi
• Barnkulturcentret Aurora: tfn 09 8168 3364 / reea-maija.ruohonen(at)esbo.fi
• Vindängensalen: tfn 050 430 3956 / eva.monthen(at)esbo.fi


Villkor för användning av lokalerna:
Användarturerna är begränsade. Lokalhyran baserar sig på de verkliga kostnaderna. Eftersom stadens personal alltid ska vara på plats när evenemangs- och kulturtjänsternas lokaler används, tilläggs kostnaderna för detta till lokalhyran.

Beslut av kulturnämnden (21.10.2014) och nämnden Svenska rum (17.3.2016).


För lokalanvändningen görs ett användningsavtal och lokalens användare förbinder sig att följa villkoren i avtalet.


Uppgifter om festlokaler, bastur och andra lokaler som kan hyras finns på Visit Espoos webbplats.