Utställningscentret WeeGee

WeeGee är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Hagalund i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925–1992).

Utställningscentret har fyra museer: Årets museum 2018 EMMA – Esbo moderna konstmuseumEsbo stadsmuseums KAMUFinlands leksaksmuseum Hevosenkenkä och Finlands Urmuseum. I WeeGee finns också en café-restaurang Lumière WeeGee och museibutiken EMMA Shop. På gården står Futurohuset ritat av arkitekt Matti Suuronen som är öppet för allmänheten från maj till september. Utställningar finns också på Studio Suuronen. WeeGee erbjuder sina besökare inspiration och upplevelser året runt.

Välkommen!

www.weegee.fi