Användarprinciper

Vindängensalens verksamhet består fråmst av Esbo stads kulturverksamhet och Musikinstitutet Kungsvägens undersvinsning. Eventuella lediga saltider kan också reserveras av övriga användare enligt de principer och debiteringsgrunder (pdf, 44 Kt) som Nämnden Svenska rum har godkänt.Praktisk information:
Publikkapacitet: 100 personer
Fullständig ljud- och ljusteknik
Lämpar sig väl för seminarier och föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, inspelningsstudio...
Ingen fast läktare, stolar.

Bekanta dig med salens panoramabild här.

Förfrågningar om lediga saltider:
Eva Monthén, producent
tel. 050-4303956, eva.monthen@espoo.fi