Användarprinciper

Vindängensalens verksamhet består fråmst av Esbo stads kulturverksamhet och Musikinstitutet Kungsvägens undersvinsning. Eventuella lediga saltider kan också reserveras av övriga användare enligt de användarprinciper och debiteringsgrunder (pdf, 116 Kt) som Nämnden Svenska rum har godkänt.Praktisk information:
Publikkapacitet: 100 personer (inkl. publik och artister)
Fullständig ljud- och ljusteknik
Lämpar sig väl för seminarier och föreläsningar, teaterföreställningar, konserter, inspelning...
Ingen fast läktare, stolar.

Förfrågningar om lediga saltider:
Eva Monthén, producent
tel. 050-4303956
eva.monthen@espoo.fi