Utställningar

Vill du som konstnär ställa ut dina verk?
Ansök om utställningsutrymme i Vindängen - Folkhälsanhuset i Esbo!

Ansökningar emottages via den elektroniska blanketten nedan. Beskrivning av utställningsidé (inkl. bilder) bör ingå i ansäkan. En utställningsjury bestående av aktiva inom konstfältet samt representanter för Esbo stad och Folkhälsan väljer säsongens utställningar.

Utrymmet är gratis för konstnären och Esbo stad deltar i marknadsföringen av utställningarna via sina kanaler. Konstnären svarar själv för allt praktiskt arbete som upphängning/nermontering, försäkringar mm.

Utställningstiden/konstnär är 1 månad.
Uppge gärna önskemål om utställningsmånad/er.

Ansökningstider:
Med hänvising till Covid-19 läget och p.g.a. den flyttade utställningstider, återkommer vi med information gällande ansökninstiden för år 2022 under våren 2021. 

Ytterligare info:
Eva Monthén, producent
eva.monthen@espoo.fi
tel. 050-4303956

Vindängen gallerikarta 2015