Helsinki Pride-veckan firas igen denna sommar – Esbo evenemangs- och kulturtjänster deltar som officiell partner

Evenemanget Helsinki Pride 2021 firas 28.6–4.7. Esbo evenemangs- och kulturtjänster deltar i år för första gången i Helsinki Pride som en officiell Gold Partner. Till evenemangs- och kulturtjänsterna hör Utställningscentret WeeGee, Esbo kulturcenter, Sellosalen, Barnkulturcentret Aurora, Kannussalen, Karahuset och Stadsevenemang. Esbo evenemangs- och kulturtjänster delar Prides värden i enlighet med berättelsen om Esbo angående att utveckla samhället till mer öppet och säkert för alla, oberoende av sexuell inriktning, könsidentitet och könsuttryck. I kärnan av innehållet och kommunikationen för Esbo evenemangs- och kulturtjänster finns beaktande av stadsborna i enlighet med en modern, delaktiggörande och samhällelig verksamhetskultur.

Läs mera om Pride på stadsevenemangens Pride-sida.

Prideweek_espoontapahtuma_ja_kulttuuripalvelut