Kontaktuppgifter

Vi vill uppmuntra samfund till att ordna egna kulturevenemang till exempel i form av nätverkstillfällen och andra evenemangstjänster.

Ta kontakt

(E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@esbo.fi)


Laura Läntinen
nätverksplanerare
043 824 6337 eller laura.lantinen@espoo.fi

Annu Kankaanranta
kulturproducent
tfn 043 827 2318

Sirpa Hickman
kulturproducent
tfn. 040 550 6494

Elina Tamminen
stf. evenemangskoordinator
tfn 040 506 6127