Esbodagen 2020

Esbodagen firas den 28-29 augusti 2020

Sommarsäsongen avslutas också det här året med den traditionella Esbodagen den 28-29 augusti 2020. Firandet av Esbodagen förbereds med temat ”ansvarsfullt tillsammans” och förberedelserna av stadsdagens evenemang tar ordentligt fokus på den proaktiva säkerheten enligt Statsrådets riktlinjer.

Stadsfesten 2020 firas även på distans

Under undantagstiden är det viktigare än någonsin att Esbodagen arrangeras. Målet för Esbodagen är att förstärka Esbobornas sociala gemenskap, som skapar hopp och positiv tro på framtiden. För att försäkra oss om att alla har möjlighet att delta i Esbodagen uppmuntrar och utmanar vi evenemangsarrangörerna att komma med idéer och genomföra programidéer för stadsdagen.

Hur anmäls egna evenemang till Esbodagen?

Innehålls- och händelseutbudet av Esbos största årliga stadsevenemang baserar sig på avgiftsfria, anspråkslösa evenemang inom boendeföreningar och på webben.

Det här året sprids händelseutbudet till olika håll av Esbo, medan stadsbor, föreningar och stadens egna aktörer samt samarbetspartners ansvarar för genomförandet av evenemangen.

Mångsidiga programinnehåll som passar alla kan anmälas till programmet för Esbodagen. Evenemang kan anmälas med till Esbodagen fram till den egentliga huvudevenemangdagen den 28 augusti på adressen www.espoopaiva.fi .

För Esbodagens produktion ansvarar stadens Evenemangs- och kulturtjänster / Stadsevenemang Esbo, som på förhand i webbinarier råder och handleder evenemangarrangörer att bland annat genomföra virtuella distansevenemang. Information om webbinariernas tidtabeller finns på Esbodagens webbplats samt i Facebook och Instagram/esbodagen.

Mer information:

Esbodagens webbplats: www.espoopaiva.fi

Esbodagens e-post: espoo.paiva@espoo.fi

Esbodagens You Tube -kanal: ​https://www.youtube.com/channel/UCywQlC0SZUY6bnJNo36tl8Q

Esbodagens Facebook: www.facebook.com/espoopaiva

Esbodagens Instagram: www.instagram.com/espoopaiva

Espoo-päivä 2020 logo