Esbodagen 2019

Esbodagen firas i år fredag och lördag 30–31.8.2019

Esbodagen ordnas som en två dagar lång stadsfest 30–31 augusti. Under fredagen och lördagen får man i Esbo uppleva nästan 200 evenemang som är gratis och öppna för alla.

Mera uppgifter finns på Esbodagens webbplats.


Esbodagens koordineras för stadens del av evenemangs- och kulturtjänsterna. Förfrågningar kan sändas till adressen espoo.paiva@espoo.fi


Bild: Jussi Hellsten