Esbos största årliga stadsevenemang, Esbodagen, firas runt om i staden 28.8.2021

Esbos största årliga stadsevenemang, Esbodagen, firas runt om i staden 28.8.2021.

Esbodagen är en gemensam fest för stadens invånare. Då fylls staden av gratis evenemang som är öppna för alla. Esbodagens program ordnas av lokala invånare, sammanslutningar, företag och olika aktörer. Vi bjuder in alla stadsbor att delta i Esbodagens festligheter!

Mer information ebodagen.fi 

Ansök om kulturnämndens understöd

Esbo stads kulturnämnd beviljar projektunderstöd till kulturaktörer och kulturverksamhet i Esbo. Understöd kan sökas fram till utgången av augusti 2021. Det lönar sig att lämna in ansökan i god tid före Esbodagen. Anvisningar och ansökningsblanketter får du via denna länk https://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Kulturunderstod

Skicka dina frågor om ansökan till kulttuuriavustukset@espoo.fi