Självständighetsdagens galakonsert 2020

Esbobornas traditionella fest på självständighetsdagen förmedlas i år som en i förväg inspelad sändning 6.12.2020. Sändningstiden och programinformationen publiceras i oktober.

Programmet produceras av Stadsevenemang Esbo inom Esbo stads evenemangs- och kulturtjänster samt av Esbo kulturcentrum.

Människor på självständighetsdagens konsert  Bild: Robert Sjöblom