Föreningar

Ta en titt på Esbos svenskspråkiga föreningsliv!

Den här föreningsförteckningen ger en översikt över svensk- och tvåspråkiga föreningar i Esbo. Listan är inte heltäckande, men vi hoppas den kan komma till nytta i olika sammanhang.

Ifall du har information som du tycker borde ingå i översikten får du gärna kontakta oss per e-post på adressen svebi@esbo.fi.

Inom Svenska bildningstjänster jobbar vi med svenskspråkig dagvård, utbildning, ungdomstjänster, kultur och Esbo Arbis. Vårt mål är att stärka de svenska strukturerna genom att skapa nya samarbetsmöjligheter och nätverk. Tillsammans med samarbetsparter - så som den föreningsvärld som presenteras här - vill vi vara med och skapa mervärde och välmående för alla, på svenska.

Föreningsöversikten i katalogform (pdf, 620 Kt)