Församlingsverksamhet

Esbo svenska församling

PB 202, 02771 Esbo,
besöksadress: Kyrkogatan 10
tfn 09 8050 3000
öppet må–fre säkrast kl. 9–13
e-post, kansliet: esbosvenskaforsamling(at)evl.fi
e-post till anställda:
fornamn.efternamn(at)evl.fi
www.esboforsamlingar.fi

kontaktpersoner: präster
kyrkoherde Roger Rönnberg, tfn 0400 425 257
körer och kyrkomusik: Pia Bengts, tfn 040 513 0825
diakoniarbete: diakonigrupper, väntjänst, pensionärskretsar m.m. Ann-Christine Wiik, tfn 050 597 3313
barnverksamhet: familjeklubbar, dagklubbar och barnläger Helena Aitti-Lindberg, tfn 040 763 6250
ungdomsarbete: ungdomskvällar, hjälpledarutbildning m.m. Johanna Terho, tfn 050 568 5718             

Information och förvaltning:

Informatör Sheila Liljeberg-Elgert, tfn 040 593 7458
Församlingssekreterare Ann-Christin Lintula tfn 050 432 7526

Esbo församlingars servicecentral
Kyrkogatan 1: Bokningar av dop, vigslar och begravningar, tfn 09 8050 2601.
Ämbetsbetyg och släktutredningar, tfn 09 8050 2600.