Politiska föreningar

Svenska folkpartiet i Esbo

SFP i Esbo är Svenska folkpartiets kommunorganisation i Esbo och svarar för SFPs verksamhet i staden. SFPs verksamhet i Esbo koordineras av en takorganisation och medlem blir man i en av lokal- eller specialföreningarna.

SFP i Esbo - takorganisationen
ordförande:  Bo Lönnqvist, 045 112 4090, bo.k.lonnqvist(at)kolumbus.fi
sekreterare: Monica Björkman, 0400 422 613, monica.bjorkman(at)elisanet.fi
esbosfp.fi

Lokal- och specialföreningarna:
SFP i Norra Esbo
SFP i Stor-Köklax
SFP i Esbo centrum
SFP i Stor-Alberga
SFP i Esboviken
SFP i Mattby-Olars
SFP i Stor-Hagalund samt
Kvinnoförbundet i Esbo
Svensk ungdom i Esbo  och
Svenska seniorer i Nyland 
hittar du också via esbosfp.fi
Facebook SFP-i-Esbo-RKP-Espoo

Kokoomus

Samlingspartiet i Esbo är värnare av esbobornas välmående genom att främja människonära och innovativa lösningar. Samlingsparti är ett aktivt parti. En mänska kan påbörja förändringen. För genomförandet behövs en hel grupp. Välkommen med i talkoarbetet för ett samhälle som mår bättre.

Kontaktuppgifter:
Samlingspartiet i Esbo rf
Österporten 4 A, 02210 Esbo
tfn 020 7488 522

www.espoonkokoomus.fi
www.facebook.com/espoonkokoomus.ry

De Gröna i Esbo
De Gröna i Esbo har verksamhet överallt i Esbo. Vi verkar såväl i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, nämnder som i otaliga andra förtroendeuppdrag. Vi tar ställning till utvecklandet av Esbo och arrangerar tillställningar om samhälleliga ärenden.

Vi gör Esbo Grönare tillsammans också på svenska!  Lokala föreningar fungerar tillsvidare huvudsakligen på finska, men svenskspråkig verksamhet utvecklas som bäst. Du är hjärtligt välkommen med!
Mer information samt kontaktuppgifter espoonvihreat.fi/svenska

Mer information om politiska föreningar i Esbo hittar du på den finskspråkiga sidan: Kunnallisjärjestöt ja vastaavat