Scouter

Finlands Svenska Scouter rf - takorganisation för finlanssvenska scouter

Scoutkåren MuHö rf
Scoutkåren Tre Björkar rf
Scoutkåren Stormfågeln rf
Södrik Stigfinnare rf
Grankulla scoutkår rf

Scouting är en barn- och ungdomsrörelse, målgruppen för scoutverksamheten är barn och unga från 7 till 22 år. Scouting är äventyr och vänner, verksamhet ute och inne, gemenskap och att lära sig nytt genom att göra själv - under trygga förhållanden! I scouterna utvecklas individen i grupp. Också vuxna behövs för att handleda och stöda unga ledare.

Kom med i scoutverksamheten som den du är, och utvecklas till den du vill bli! Bli scout!
Tölögatan 55, 00250 Helsingfors
tfn 09 8865 1350
kansliet(at)scout.fi
www.scout.fi