Levande stadskultur

En levande stadskultur uppstår i en gemensam stadsmiljö, där människor, idéer och kulturellt innehåll möts. I evenemangs- och kulturtjänsterna genomför vi projekt som ökar stadsbornas möjlighet att delta i vitaliseringen av vår gemensamma miljö genom olika kulturinnehåll.  Vi producerar evenemang som är ägnade att stärka samarbetet på olika håll i staden och göra kulturtjänsterna tillgängliga för så många stadsbor som möjligt. Vi anordnar evenemang och verkstäder, som ger invånarna tips och verktyg att genomföra egna evenemang.

Aktuella projekt:

StreetArt – SUVELA

De båda klasserna i årskurs 6 i Kirstin koulu har tillsammans med gatukonstnären Jussi TwoSeven från Esbo inlett arbetet med ett gemensamt miljökonstverk i Södrik. Projektet började med workshopar, där eleverna reflekterar kring sina önskemål och drömmar via verket och övar på schablonteknik för att producera det. Underfarten under Hösmärvägen fick i slutet av maj en ny framtoning.

Miljökonst är en del av stadskulturen. Med miljökonst kan du tillföra din omgivning i naturen eller den bebyggda miljön något positivt i form av konstverk, happeningar och insatser. Den skapar ny växelverkan mellan omgivningen och betraktaren. Esbo vill att miljökonsten ska vara social och utgöra ett sätt för olika grupper att delta i omformandet av stadsrummen för att göra dem trivsamma och särpräglade.