Blanketter

Blanketterna på denna sida uppdateras innan ansökningsperioderna inleds. Skicka alltid din ansökan med den aktuella blanketten. Ansökningar som tas emot utanför ansökningstiderna kommer inte att behandlas.

Kolla in söktiderna

Projekt- och utvecklingsunderstöd ska i första hand sökas via webbtjänsten. Tjänsten kan användas av registrerade sammanslutningar, privatpersoner och arbetsgrupper. 
Till webbtjänsten

Tills vidare ska andra ansökningar om kulturunderstöd och redogörelserna för alla understöd göras på pdf-blanketter.

Obs! PDF-blanketterna ska fyllas i med gratisprogrammet Adobe Reader eller betalprogrammet Adobe Acrobat, annars kan vi inte garantera att blanketten fungerar.

Ansökningarna om understöd lämnas inom tidsfristen som nämns i kungörelsen till Esbo stads registratur på adressen PB 1, 02070 Esbo stad. Ansökningsblanketten med bilagor kan också lämnas till registraturen per e-post till adressen kirjaamo[at]espoo.fi.