Blanketter

Skriv alltid din ansökan på en uppdaterad blankett, om det inte är möjligt att använda e-tjänsten.  Ansökningar som lämnas in utanför ansökningsperioden behandlas inte.

Se ansökningsperioderna.  

Blanketterna uppdateras på denna webbsida senast när en ny ansökningsperiod börjar.  

Pdf-blanketterna ska fyllas i antingen med ett gratis Adobe Reader-program eller med ett avgiftsbelagt Adobe Acrobat-program. Annars går det inte att garantera att de fungerar. Vi rekommenderar att du sparar blanketten på din dator när du fyller i den. 

Vi besvarar frågor per e-post på adressen kulttuuriavustukset@espoo.fi. Vi tar gärna emot respons så att vi kan förbättra våra tjänster. 

Ansökningar 

Projektunderstöd ska i första hand sökas på e-tjänsten för ansökan om kulturunderstöd.E-tjänsten ska också användas av föreningar som ansöker om årsunderstöd.  

Till webbtjänsten >

Ifall du inte kan ansöka projektunderstöd på e-tjänsten  kan du be om en pdf-blankett på adressen kulttuuriavustukset@espoo.fi.

Tills vidare ska man ansöka om de övriga kulturunderstöden på en pdf-blankett. 

Ansökan om understöd ska inom tidsfristen lämnas till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 ESBO STAD. Ansökningsblanketten med bilagor kan också lämnas till registraturen per e-post till kirjaamo@espoo.fi. 

Redogörelser

Redogörelserna om användningen av alla understöd ska lämnas på en pdf-blankett. 

Skicka i första hand redogörelsen per till e-post till kulttuuriavustukset@espoo.fi. 

Sammanslutningar som ansöker om årligt understöd för 2022 kan bifoga en redogörelse för år 2020 till ansökan om årligt understöd, varvid obligatoriska bilagor inte behöver lämnas in två gånger.