Blanketter

Blanketterna på denna sida uppdateras innan ansökningsperioderna inleds. Skicka alltid din ansökan med den aktuella blanketten. Ansökningar som tas emot utanför ansökningstiderna kommer inte att behandlas.

Ansökningsperioden

  • för projekt- och utvecklingsunderstöd och konststipendier (1 mån., 3 mån.) börjar den 3.2.2020 och fortsätter den 31.8.2020 fram till 15.45.
  • för årliga understöd och arbetsstipendium börjar den 2.3.2020. 
    Ansökningstiden för yrkesmässiga konst- och kulturinstitutioner samt konstfestivaler och konst- och kulturföreningar går ut den 15 maj  2020 kl. 15.45.
    Ansökningstiden för hembygdsföreningar går ut den 30.9.2020 kl. 15.45.

Projekt- och utvecklingsunderstöd ska i första hand sökas via webbtjänsten. Tjänsten kan användas av registrerade sammanslutningar, privatpersoner och arbetsgrupper. 
Till webbtjänsten >

Tills vidare ska andra ansökningar om kulturunderstöd och redogörelserna för alla understöd göras på pdf-blanketter.

Obs! PDF-blanketterna ska fyllas i med gratisprogrammet Adobe Reader eller betalprogrammet Adobe Acrobat, annars kan vi inte garantera att blanketten fungerar.

Ansökningarna om understöd lämnas inom tidsfristen som nämns i kungörelsen till Esbo stads registratur på adressen PB 1, 02070 Esbo stad. Ansökningsblanketten med bilagor kan också lämnas till registraturen per e-post till adressen kirjaamo[at]espoo.fi.