Projektunderstöd

Ansök om projektunderstöd 1.2 – 31.8.2021 kl 15.45. Under denna period beslutar nämnden om understöd med 1–2 månaders mellanrum. 

Projektunderstöd för kulturverksamhet
Ansök om projektunderstöd
Utredning om användning av projektunderstödet

Projektunderstöd ska sökas på e-tjänsten för ansökan om kulturunderstöd.

Projektunderstöd för kulturverksamhet

Med projektunderstöden ordnas konstprojekt och kulturevenemang som ökar invånarnas delaktighet samt verksamhet för kulturell välfärd. Med understöden stöds särskilt projekt som förnyar konst- och kulturverksamheten i Esbo.

Det finns tre slags projektunderstöd att söka:

Understöd för lokal kultur

För vem? För kulturaktörer, samfund, arbetsgrupper och privatpersoner
För vilket ändamål? För genomförande av kulturevenemang och andra konst- och kulturprojekt samt för genomförande av gratis kulturevenemang som ökar kommuninvånarnas delaktighet och för projekt inom det lokala kulturarbetet.

Utvecklingsunderstöd

För vem? För yrkesmässiga samfund i konst- och kulturbranschen och 
registrerade aktörer inom kreativa branscher i Esbo.
För vilket ändamål? För utveckling av nya verksamhetsmodeller inom en konst- och kulturorganisation eller som samarbete mellan olika aktörer i branschen, kan även användas som projektfinansiering vid ansökan om fleråriga EU-stöd.

Understöd för kulturell välfärd

För vem? För kulturaktörer, samfund, arbetsgrupper och privatpersoner
För vilket ändamål? För sociala konst- och kulturprojekt som främjar deltagarnas välfärd, företräde ges projekt som sysselsätter yrkeskonstnärer. Understödet är också avsett för att inleda och utveckla konst som hobbyverksamhet i Esbo. Vid ordnandet av hobbyverksamhet ska tillgängligheten, familjernas vardag och olika bakgrund samt mångahanda inlärningssätt beaktas. Projekten ska genomföras i Esbo. Som fördel räknas om sökanden har som mål att förankra verksamhetsmodellen i Esbo.

Ansök om projektunderstöd

När? Projektunderstöd kan sökas varje år från början av februari till slutet av augusti. Ansökningstiden går ut 31.8 kl. 15.45. Om den sista ansökningsdagen är en lördag eller en söndag, utgår ansökningstiden kl. 15.45 den nästföljande vardagen.

Kulturnämnden beslutar om projektunderstöden vid sina möten i mars–september. 

Kulturnämndens mötestider.

Kulturnämnden har delegerat rätten att besluta om projekt- och utvecklingsunderstöd upp till 3 000 euro samt konstnärsstipendier för en månad till kulturdirektören. Kulturdirektören fattar månatligen tjänsteinnehavarbeslut om understöd. 

Hur? Projektunderstöd ska i första hand sökas på e-tjänsten för ansökan om kulturunderstöd. Om du behöver blanketten vänligen kontakta oss per e-post på adressen kulttuuriavustukset[at]espoo.fi.

Webbformuläret som fylls i på e-tjänsten skickas inte till registraturen.

Övriga villkor för projektunderstöd

  • Projektunderstödet ska användas enligt den plan och budget som bifogas till ansökan.
  • Kulturnämnden kan också i efterskott bevilja projektunderstöd för till exempel ett kulturevenemang ifall ansökan om projektunderstöd har lämnats in före evenemanget.
  • Projektunderstöd kan användas för verksamhet enligt ansökan under det år då understödet har beviljats eller under följande år.

Projektunderstöd beviljas inte

  • för grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller för eftermiddagsverksamhet för grundskoleelever.
  • för lokalhyror (i regel).
  • för partipolitiska eller religiösa evenemang.
  • för evenemang som diskriminerar en folkgrupp.
  • för föräldraföreningarnas evenemang eller samfunds och föreningars lillajulsfester eller årsfester.
  • i samma ansökningsprocess för två produktioner med liknande innehåll.
  • samma sökande för verksamhet som återkommer i liknande form.

Principer för kulturnämndens understöd (pdf) kan läsas i sin helhet i avsnittet Bilagor på webbplatsen i delen Kulturunderstöd.

Redogörelse om användning av projektunderstödet

Redogörelsen ska göras på en särskild blankett för ändamålet. Skicka redogörelsen  om användningen av understödet inom tre månader från att projektet avslutades. Blanketter kan laddas här.

Understödstagaren ska i redogörelseblanketten ge en redogörelse över den verksamhet som genomförts med understödets hjälp och bifoga en specificerad ekonomisk redogörelse över användningen av understödet. Bifoga inte kvitton över användningen av understödet, men spara dem ifall att staden separat ber om dem för kontroll.