Museerna och utställningslokalerna öppnas, bibliotekets tjänster utvidgas – i juni ordnas små utomhusevenemang

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
28-05-2021 kl. 14.39

Uppdaterat 10.6.2021

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bestämde vid sitt möte torsdag 27.5.2021 att bibliotek och museer öppnas i begränsad omfattning från 1.6.2021.

Bibliotek

Bibliotekslokalerna öppnas för högst hälften av det normala kundantalet 1.6.2021.  Även andra arrangemang görs i bibliotekslokalerna för att säkerhetsavstånden ska kunna hållas till exempel vid kunddatorerna. Läs mer om att uträtta ärenden på biblioteket.

Museer och utställningar

Museernas och kulturhusens utställningslokaler samt andra utställningslokaler öppnas från början av juni. Beslutet gäller stadsmuseets verksamhetsställen (Esbo stadsmuseum KAMU, Pentala, Glims, Lagstad, Villa Rulludd) samt Utställningscentret WeeGee. 

Museerna och utställningslokalerna öppnas enligt följande:

  • Utställningscentret WeeGee, Esbo stadsmuseum KAMU, Glims gårdsmuseum och Lagstads skolmuseum 1.6.2021
  • Pentala skärgårdsmuseum 5.6.2021
  • Villamuseet Villa Rulludd 6.6.2021

Publikevenemang

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutade 24.5. att förlänga sitt beslut om att förbjuda alla publikevenemang och allmänna möten inomhus och utomhus för en viss tid, men så att högst 10 personer kan vistas inomhus och högst 50 personer utomhus med start 1.6.2021. 

Trots att en betydlig del av publikevenemangen fortfarande är inställda, ordnas emellertid mindre utomhusevenemang enligt anvisningarna i juni. Du hittar närmare uppgifter om evenemangen på kulturesbo.fi. Sommarlägren och klubbarna för barn och unga genomförs också med hänsyn till begränsningar och rekommendationer.

Vi försöker ordna inställda tillställningar i stadens kulturhus (Sellosalen, Esbo kulturcentrum, Kannusalen, Barnkulturcentret Aurora, Utställningscentret WeeGee, Vindängen) senare. Vi informerar om evenemangen som ställs in eller senareläggs på kulturhusens egna webbplatser. Där ger vi också anvisningar om hur du ska göra om du vill lämna tillbaka biljetter du köpt tidigare.