Om oss

Esbo stads resultatenhet för kultur omfattar fyra serviceområden: stadsbiblioteket, stadsmuseet, stadsorkestern Tapiola Sinfonietta och evenemangs- och kulturtjänsterna. Resultatenhetens stab ansvarar för koordinering av tjänsten Kultur för alla, beredning av understöd och den gemensamma kommunikationen. 

Resultatenheten för kulturs oranisation

Esbo stadsbibliotek

Esbo har 18 bibliotek och nio av dem är meröppna bibliotek. Två biblioteksbussar, Helmi och Välkky, kör runt bland skolor och daghem och i områden som saknar egna närbibliotek.

helmet.fi

Esbo stadsmuseum 

Esbo stadsmuseum grundades 1958. Till stadsmuseets familj av museer hör idag KAMU i utställningscentret WeeGee, Glims gårdsmuseum, Villamuseet Villa Rulludd, Lagstads skolmuseum och Skärgårdsmuseet Pentala som öppnades för allmänheten i juni 2018.

espoonkaupunginmuseo.fi

Evenemangs- och kulturtjänster

Till detta serviceområde hör Esbo kulturcentrum, Utställningscentret WeeGee, Sellosalen, Karahuset, Kannusalen, Lilla Aurora samt regionalt kulturarbete och regionala evenemang.

Tapiola Sinfonietta

Esbo stadsorkester Tapiola Sinfonietta är en högklassig kammarorkester som grundades 1987 och som gästas av många inhemska och utländska toppdirigenter och toppsolister. 

tapiolasinfonietta.fi