Om oss

Resultatenheten för kultur ansvarar för Esbo stads kulturutbud och kulturprofil. Resultatenheten består av fyra serviceområden: stadsbiblioteket, stadsmuseet, stadsorkestern Tapiola Sinfonietta samt evenemangs- och kulturtjänsterna. Staben för resultatenheten ansvarar för bidrag och understöd, strategi- och utvärderingsarbetet, Kultur för alla-tjänsterna samt kommunikationen på resultatenhetens nivå.

Esbo stadsbibliotek

Esbo har 18 bibliotek och nio av dem är meröppna bibliotek. Två biblioteksbussar, Helmi och Välkky, kör runt bland skolor och daghem och i områden som saknar egna närbibliotek.

helmet.fi

Esbo stadsmuseum 

Esbo stadsmuseum grundades 1958. Till stadsmuseets familj av museer hör idag KAMU i utställningscentret WeeGee, Glims gårdsmuseum, Villamuseet Villa Rulludd, Lagstads skolmuseum och Skärgårdsmuseet Pentala som öppnades för allmänheten i juni 2018.

espoonkaupunginmuseo.fi

Evenemangs- och kulturtjänster

Till detta serviceområde hör Esbo kulturcentrum, Utställningscentret WeeGee, Sellosalen, Karahuset, Kannusalen, Aurora samt regionalt kulturarbete och regionala evenemang.

Tapiola Sinfonietta

Esbo stadsorkester Tapiola Sinfonietta är en högklassig kammarorkester som grundades 1987 och som gästas av många inhemska och utländska toppdirigenter och toppsolister. 

tapiolasinfonietta.fi