Forskningsprojekt EspooCult

Forskningsprojekt skapar information för att utveckla kulturtjänsterna

Esbos kulturtjänster och stadens kulturprofil ska undersökas i ett tvåårigt projekt som startade i början av 2018.  Projektet genomförs av det kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Målen med projektet är:

  • att kartlägga kulturtjänsternas nuläge i Esbo

  • att bedöma hur målen i strategin KulturEsbo 2030 förverkligats och de möjligheter som finns

  • att komma med slutsatser och rekommendationer för hur kulturtjänsterna ska utvecklas i framtiden

Som resultat av undersökningen uppstår en bred informationsbas om Esbos kulturtjänster som stöd för utvecklingen och strategiarbetet inom staden. Slutsatserna innehåller framtida lösningar för hur kulturen allt starkare kan vara närvarande i planeringen av hela stadens framtid och invånarnas vardag.

Om resultaten av undersökningsarbetet berättas på den här sidan samt på det kulturpolitiska forskningscentrets webbplats på adressen www.cupore.fi. På förfrågningar om projektet svarar i första hand forskningskoordinatorn för projektet Anna Kanerva från Cupore.