Kontaktuppgifter

Resultatenheten för kultur

Postadress: PB 30, 02070 ESBO STAD
Besöksadress: Kamrersvägen 3 B, 8 vån., Esbo centrum
tfn 09 816 21 (växel) mån–fre 8–15.45
kulttuuriespoo@espoo.fi

kulturdirektör Susanna Tommila, susanna.tommila@espoo.fi eller tfn 043 825 5074
planerare, kulturdirektörens assistent Marika Torniainen, marika.torniainen@espoo.fieller tfn 040 183 2726
kulturchef Tiina Kasvi, tiina.kasvi@espoo.fi eller tfn 050 301 9426
specialsakkunnig Helena Sarjakoski, helena.sarjakoski@espoo.fi eller tfn 050 381 4033
specialsakkunnig Katja Koskela, katja.koskela@espoo.fi eller tfn 043 827 1080
servicekoordinator Kaisa Koskela, kaisa.k.koskela@espoo.fi eller tfn 040 190 8254
servicekoordinator Elina Pulli, elina.pulli@espoo.fi eller tfn 046 877 3888
koordinator Tiina Pohjanen, tiina.pohjanen@espoo.fi eller tfn 043 827 0614

Esbo stadsbibliotek

direktör för bibliotekstjänster Jaana Tyrni, jaana.tyrni@espoo.fi eller tfn 050 330 1762
kommunikationsspecialist Marjut Saloniemi, marjut.saloniemi@espoo.fi eller tfn 050 303 6937

Esbo stadsmuseum

museidirektör Maarit Henttonen, maarit.henttonen@espoo.fi eller tfn 046 8773 775
kundrelationschef Marianne Långvik-Huomo, marianne.langvik-huomo@espoo.fi eller tfn 050 336 8439

Evenemangs- och kulturtjänster

evenemangs- och kulturtjänsterchef Lea Rintala, lea.rintala@espoo.fi eller tfn 046 877 1952
produktionschef Minna Kaarmila, minna.kaarmila@espoo.fi eller tfn 050 355 7105

Esbo stadsorkester Tapiola Sinfonietta

intendent (vikarie) Anna Jaskiewicz,  anna.jaskiewicz@espoo.fi eller tfn 040 620 6051
marknadsföringsplanerare Helena Ruhkala, helena.ruhkala@espoo.fi eller tfn 040 514 0358