Kontaktuppgifter

Resultatenheten för kultur

Postadress: PB 30, 02070 ESBO STAD
Besöksadress: Karaporten 1, 02610 Esbo
tfn 09 816 21 (växel) mån–fre 8–15.45
kulttuuriespoo@espoo.fi

kulturdirektör Susanna Tommila, susanna.tommila@espoo.fi eller tfn 043 825 5074
planerare, kulturdirektörens assistent Marika Torniainen, marika.torniainen@espoo.fi eller tfn 040 183 2726

kulturchef Tiina Kasvi, tiina.kasvi@espoo.fi eller tfn 050 301 9426
specialsakkunnig Katja Koskela, katja.koskela@espoo.fi eller tfn 043 827 1080
kommunikationsspecialist Laura Hautsalo, laura.hautsalo@espoo.fi eller tfn 040 639 3223
servicekoordinator Elina Harlas, elina.harlas@espoo.fi eller tfn 040 552 8634 
specialsakkunnig Elina Pulli, elina.pulli@espoo.fi eller tfn 046 877 3888
projektkoordinator Teemu Hokkanen, teemu.hokkanen@espoo.fi eller tfn 040 639 3325
kommunikationsassistent Sofia Kuisma, sofia.kuisma@espoo.fi eller tfn 040 639 4707

Esbo stadsbibliotek

direktör för bibliotekstjänster Jaana Tyrni, jaana.tyrni@espoo.fi eller tfn 050 330 1762
kommunikationsspecialist Marjut Saloniemi, marjut.saloniemi@espoo.fi eller tfn 050 303 6937

Esbo stadsmuseum

museidirektör Maarit Henttonen, maarit.henttonen@espoo.fi eller tfn 046 8773 775
kundrelationschef Marianne Långvik-Huomo, marianne.langvik-huomo@espoo.fi eller tfn 050 336 8439

Evenemangs- och kulturtjänster

evenemangs- och kulturtjänsterchef Lea Rintala, lea.rintala@espoo.fi eller tfn 046 877 1952
produktionschef Minna Kaarmila, minna.kaarmila@espoo.fi eller tfn 050 355 7105

Esbo stadsorkester Tapiola Sinfonietta

intendent Maati Rehor, maati.rehor@espoo.fi eller tfn 040 639 4314
marknadsföringsplanerare Helena Ruhkala, helena.ruhkala@espoo.fi eller tfn 040 514 0358