Blanketter

Ansökningstiderna för understöd år 2019 har gått ut. Ansökningstiden för projekt- och utvecklingsunderstöd och konststipendier (1 mån., 3 mån.) för år 2020 inleds i februari. Ansökningstiden för årliga understöd och arbetsstipendium inleds senare på våren. Blanketterna på denna sida är från 2019 och uppdateras innan ansökningsperioderna inleds.

Ansökan om projekt- och utvecklingsunderstöd samt konststipendier (1 månad, 3 månader) öppnas den 4 februari 2019 och fortsätter till den 2 september 2019 kl. 15.45.

Ansökningstiden för årligt understöd för 2020 börjar den 4 mars 2019 och går ut den 15 maj kl. 15.45. Undantag från detta är stadsdels- och hembygdsföreningar för vilka ansökningstiden för det årliga understödet utgår den 30 september kl. 15.45.

Ansökan om arbetsstipendiet för yrkeskonstnär (1 år) för 2020 pågår från 4 mars till 30 september 2019 kl. 15.45.

En utredning om användningen av understödet 2018 ska lämnas till resultatenheten för kultur i slutet av april 2019.

Blanketterna kan laddas ner från avsnittet Bilagor. Obs! PDF-blanketterna ska fyllas i med gratisprogrammet Adobe Reader eller betalprogrammet Adobe Acrobat, annars kan vi inte garantera att blanketten fungerar.