Blanketter

Ansökningstiderna för understöd år 2019 har gått ut.

Ansökningsperioden för projekt- och utvecklingsunderstöd och konststipendier (1 mån., 3 mån.) börjar den 3.2.2020 och fortsätter den 31.8.2020 fram till 15.45.

Ansökningsperioden för årliga understöd och arbetsstipendium börjar den 2.3.2020 och fortsätter den 30.9.2020 fram till 15.45.

Blanketterna på denna sida uppdateras innan ansökningsperioderna inleds. Skicka alltid din ansökan med den aktuella blanketten. Ansökningar som tas emot utanför ansökningstiderna kommer inte att behandlas.

Obs! PDF-blanketterna ska fyllas i med gratisprogrammet Adobe Reader eller betalprogrammet Adobe Acrobat, annars kan vi inte garantera att blanketten fungerar.