Utredning om användning av understödet

En redogörelse över användningen av understödet ska lämnas till resultatenheten för kultur före utgången av april följande år.  Utredningen görs på ifrågavarande blankett.

Till utredningen över verksamhetsunderstödet ska bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för understödsåret samt en utredning över verksamhetens verkningar. Den förening som får understöd förbinder sig att hålla sin bokföring och förvaltning tillgängliga för eventuella granskningar. Ifall den som får understöd bryter mot understödsvillkoren återkrävs understödet.

De som får projektunderstöd bifogar till understödsutredningen en utredning över verksamheten som genomförts med understödet och en detaljerad ekonomiutredning över användningen av understödet samt en utredning över verksamhetens verkningar. Till utredningen bifogas inte kvitton över användningen av understöd, men den som får understöd ska spara kvittona ifall att staden separat ber om dem för kontroll.

Stipendiemottagaren ska lämna en skriftlig utredning om den konstnärliga verksamheten som nämnts i arbetsplanen när stipendieperioden tagit slut.

Utredning blanketter kan laddas här >