Minister Saarikko öppnade Hobbyveckan och pratade om hobbyerfarenheter med eleverna i Esbo – Esbo erbjuder gratis hobbyer till eleverna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-11-2020 kl. 14.36

Sjätteklassarna FionaKerliTuomas och Cecilia från Tavinkylän koulu fick ett speciellt besök idag, när forsknings- och kulturminister Annika Saarikko deltog på lektionen på distans. I andan av den riksomfattande Hobbyveckan som inletts var diskussionsämnet barnens hobbyer.

I år ordnas Hobbyveckan, som barn och unga tagit initiativ till, för tredje gången och den fungerar som ett startskott för Finlandsmodellen där hobbyer främjas under skoldagen.

Målet med Finlandsmodellen är en hobby för alla barn

Minister Saarikko ville i anslutning till Finlandsmodellen höra barnens tankar och erfarenheter om hobbyer. Elevkvartetten berättade att de för närvarande ägnar sig åt bouldering, sång, dans, badminton, TeamGym och ridning. Kerli berättade att hon har tränat brottning tidigare, medan Fiona ägnade sig åt ridning.

”En eller två hobbyer kan vara ganska lagom. Träning på hög nivå är tidskrävande”, reflekterar Tuomas och Cecilia då ministern frågar vad som är en lagom mängd hobbyer.

”Regeringen har som mål att varje barn ska ha åtminstone en hobby. Er skola har utmärkt sig på ett mycket fint sätt som en aktivitetsfrämjande skola och ni är lyckligt lottade eftersom skolan, området och era familjer ger er möjlighet att utöva olika hobbyer”, gladde sig Saarikko.

Barnen tyckte att den riksomfattande modellen som Saarikko berättade om lät bra:

”Det är en bra idé att alla får göra det de gillar. Man behöver inte vara själv på eftermiddagarna och man får nya kompisar”, sade Cecilia och Kerli.

Gratis hobbyer har en lång tradition i Esbo

Eleverna i Esbo har njutit av en hobbymodell motsvarande Finlandsmodellen sedan flera år tillbaka. Staden erbjuder i samarbete med klubbar gratis hobbyer hela veckan för alla åldrar samt för tredje året i rad på onsdagar specifikt till stadens alla högstadieelever.

”Alla får göra och utveckla sådant som de verkligen gillar i sin hobby. Dessutom ökar de gemensamma aktiviteterna välbefinnandet och glädjen i att vara delaktig i något. Det är ett bra botemedel mot känslan av marginalisering och upplevelsen av ensamhet. Hobbyer skapar glädje”, säger utbildningsdirektören för finsk utbildning Kaisu Toivonen.

På onsdagar kan ungdomarna prova på tiotals hobbyer gratis, från basket och fäktning till gymnastik och matlagning. Många av aktivitetsplatserna är på skolorna eller i närheten av dem. Man kan prova något nytt varje gång eller fortsätta med samma hobby hela läsåret.

”Ungdomarna gillar särskilt att de får påverka innehållet i hobbyerna. De populäraste grenarna har i höst varit futsal, skridskoåkning, fäktning, fotboll och tennis”, berättar stadens motionskoordinator Camilo Miettinen.

Taavinkylän koulu deltar i ett hobbyförsök för lågstadieelever

Taavinkylän koulu deltar i stadens försök där hobbymodellen som redan tillämpas vid högstadieskolor i Esbo nu ska testas på sju lågstadieskolor på onsdagseftermiddagarna. På Taavinkylän koulu erbjuds femte- och sjätteklassarna gratis hobbyer under två eftermiddagar.

”På skolan har vi haft även tidigare år olika klubbar och hobbyer som har fått bra respons från vårdnadshavarna. Vi uppmuntrar eleverna till hobbyer”, berättade Taavinkylä koulus rektor Antti Ylä-Rautio och nämnde områdets mångsidiga motionsmöjligheter.

”Skolans badmintonklubb är jättetrevlig. Klubbens lärare satsar på att lära oss”, berättade Fiona till minister Saarikko.

Enligt Saarikko är det viktigt att skolan och de andra aktörerna tillsammans gör det möjligt att prova på olika hobbyer. Före samtalet med ministern har sjätteklassarna stojat runt med en fotboll eller basketboll i smågrupper på skolgården och provat på gymnastik, karate eller elektroniskt byggande. Aktiviteterna under förmiddagen har ordnats i samarbete med skolan och aktörerna.

”Det är alltid givande att prova på olika hobbyer. I hobbyer kan alla uppleva framgång”, sade Saarikko och förklarade Hobbyveckan invigd.

Hobbyer för barn och unga i Esbo:

Bild: Helena Heiskanen, undervisnings- och kulturministeriet