Kulturens år 2015 i ett nötskal

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
05-04-2016 kl. 12.17

För Esbo var det gångna året kulturpolitiskt anmärkningsvärt. Fullmäktige godkände riktlinjerna för KulturEsbo 2030 i november. Fullmäktige ville själva godkänna de kulturpolitiska riktlinjerna under året. Resultatet är en strategi på stadsnivå enligt vilken kultur styrs som en helhet – den första kulturstrategin av detta slag i Esbo.

Under året hade stadens bibliotek över 3,3 miljoner besök. Finlands näst livligaste bibliotek, Sellobiblioteket, hade 1,1 miljoner besök. Evenemangs- och kulturtjänsterna ordnade flera evenemang och för en större publik än året innan. I relation till stadens invånarantal besökte varje Esbobo 2,4 gånger ett evenemang ordnat av evenemangs- och kulturtjänsterna.

Höjdpunkter under året var bland annat när utbildnings- och kulturministern tilldelade Entressebiblioteket Finlandspriset för dess mångkulturarbete, Esbodagens enorma popularitet, Tapiola Sinfoniettas spelmusikkonsert vid evenemanget Slush samt stadsmuseets internationella utställning Gladiatorerna jämte kringprogram, bland annat stridsuppvisningar. 

Esbo producerar en stor del av sina kulturtjänster genom understöd till kultur- och konstsamfund. År 2015 delade kulturnämnden ut understöd och övriga stöd till konst och kultur till ett belopp av totalt 10,8 miljoner euro.

Resultatenheten för kulturs verksamhetsberättelse 2015

Mer information:
kulturdirektör Susanna Tommila, susanna.tommila@espoo.fi eller tfn 043 825 5074